Sukeri (73.062.1.008)

Hoppa till: navigering, sök
178 850 m³
1,7885e-4 km³
178 850 000 l

Sukeri är en medelstor insjö i Koutajoki (73) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Österbottens landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Österbottens verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Sukeri
Sjönummer: 73.062.1.008
Avrinningsområde: Sukertjoen valuma-alue (73.062)
Huvudavrinningsområde: Koutajoki (73)

Basuppgifter

Yta: 70,31 ha
Djup: 0,7 m
Medeldjup: 0,26 m
Volym: 178 850 m³1,7885e-4 km³
178 850 000 l

Strandlinje: 4,79 km
Höjd över havet: 239,7 m

Administrativa områden

Kommun: Kuusamo
Landskap: Pohjois-Pohjanmaan maakunta
ELY-central: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

66° 21' 46.8", 28° 51' 41.4"

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Sukerijärveen sisältyy perustetuista luonnonsuojelualueista luonnonpuisto ja pienialainen yksityinen luonnonsuojelualue. Sukerijärven latvahaarojen suot ovat soidensuojeluohjelman aluetta.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : Ampuhaukka, Kaakkuri, Kuikka, Kurki, Laulujoutsen, Liro, Metso, Pohjantikka, Suokukko, Suopöllö, Uivelo

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi