Suurijärvi (04.792.1.002)

Jump to: navigation, search
87 057 200 m³
0.0871 km³
87 057 200 000 l

Suurijärvi is a large lake in the Vuoksi (04) main catchment area. It is located in the regions: Etelä-Savon maakunta and Pohjois-Karjalan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Etelä-Savon ELY Centre.

The lake

Name: Suurijärvi
Lake code: 04.792.1.002
Catchment area: Suurijärven valuma-alue (04.792)
Main catchment area: Vuoksi (04)

Basic information

Surface area: 1 562.11 ha
Depth: 26.3 m
Mean depth: 5.57 m
Volume: 87 057 200 m³0.0871 km³
87 057 200 000 l

Shoreline: 66.14 km
Elevation: 112.8 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

11 marraskuu 2018 10:34:00
3.5 °C
Pieni Sarviniemi

31 lokakuu 2018 08:44:00
4 °C
Pieni Sarviniemi

26 lokakuu 2018 13:48:00
6.5 °C
Pieni Sarviniemi

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu and Muikku

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

62° 28' 51.24", 29° 5' 55.32"

Järven erityispiirteet

Suurijärvi sijaitsee Heinäveden ja Liperin rajalla Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Järven pinta-ala on 15,6 km², keskisyvyys 5,6 metriä ja suurin syvyys 26 metriä.

Suurin saari on Sallisensaari, jonka pinta-ala on 43 ha.

Valuma-alueen pinta-ala on järvi mukaan lukien 59 km², josta vesistöä on 28,6 %. Järvi laskee Kytöjokea pitkin Juojärveen.

Suomessa on kaikkiaan 33 Suurijärveä. Tämä on niistä suurin. Monet Suurijärvet ovat nimestään huolimatta aika pieniä; peräti 26 on pinta-alaltaan alle yhden neliökilometrin. Suurijärvien lisäksi Suomessa on 3 Suurjärveä. Niistä suurin sijaitsee Ruokolahdella.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla