Takanen (35.791.1.002)

Jump to: navigation, search
Takanen is a medium-sized lake in the Kokemäenjoki (35) main catchment area. It is located in the region: Kanta-Hämeen maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Hämeen ELY Centre.

The lake

Name: Takanen
Lake code: 35.791.1.002
Catchment area: Leheejärven alue (35.791)
Main catchment area: Kokemäenjoki (35)

Basic information

Surface area: 35.34 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 3.44 km
Elevation:

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Karppi, Suutari, Säyne (kala) and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

61° 11' 9.96", 24° 46' 58.08"

Järven erityispiirteet

Takanen sijaitsee Hämeenlinnassa noin 7km Tuuloksen taajamasta pohjoiseen. Järvellä on pinta-alaa 35,34ha ja syvyyttä enimmillään 6m. Rantaviivaa on yhteensä 3,44km. Valuma-alueen koko on 11,51km². Valuma-alueella on runsaasti peltoja. Takaseen laskevat Kuoruejärvi ja Okslammi.

Nykytila ja suojelu

Takanen on tyypiltään pieni humusjärvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Takasen vedenlaatua on tutkinut mm. Lammin biologinen asema 1997. Muita näytteenottokertoja on tehty vuosina 2006, 2009 ja 2012. Vuonna 2012 järvellä tehtiin fosforin kemiallinen saostus alumiinikloridilla. Tarkoitus oli hillitä sisäistä ravinnekiertoa. Saostus tehosi ja fosforipitoisuus puolittui ja näkösyvyys lisääntyi.

Järven valuma-alueelta tuleva runsas kuormitus näkyy veden laadussa. Järvi on rehevä ja sen vesi on väriltään ruskeaa sekä lievästi sameaa. Neljän metrin syvyydessä happitilanne oli heikko ja metriä syvempänä käytännössä loppu. Pohjanläheisissä kerroksissa olivat kokonaisfosfori-, -typpi- sekä rauta- ja mangaanipitoisuudet koholla.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järven vesikasvillisuus ilmentää järven rehevyyttä. Rannoilla kasvillisuus on monipuolista ja ruovikot, korteikot sekä ulpukka ja kaitapalpakko kasvavat runsaina kasvustoina.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järvi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin, mutta kalastuksen ja raakavedenotoltaan se on tyydyttävä.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla