Vattenförvaltningsområden

Jump to: navigation, search
There is an English version of this page: River basin districts

I Finland planeras vattenvården skilt för varje vattenförvaltningsområde. Vattenförvaltningsområdena består av ett eller flera avrinningsområden. Inom vattenförvaltningsområdena utarbetas förvaltningsplaner och åtgärdsprogram genom vilka en god status för vattnen kan uppnås.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna är ansvariga myndigheter inom vattenförvaltningsområdena. I varje vattenförvaltningsområde finns en närings-, trafik- och miljöcentral som koordinerar vattenvårdsarbetet.

Externa länkar