Vehkajärvi (35.947.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
6 570 440 m³
0,00657 km³
6 570 440 000 l

Vehkajärvi on melko iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Vehkajärvi
Järvinumero: 35.947.1.001
Vesistöalue: Vehkajärven valuma-alue (35.947)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 193,18 ha
Syvyys: 8 m
Keskisyvyys: 3,4 m
Tilavuus: 6 570 440 m³0,00657 km³
6 570 440 000 l

Rantaviiva: 11,46 km
Korkeustaso: 95,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Jokirapu ja Toutain

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Vehkajärvi sijaitsee Punkalaitumella lähellä Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakuntien rajojen yhteyskohtaa. Järvellä on pinta-alaa 1,93km² ja syvyyttä enimmillään 9,6m. Järven keskisyvyys on 3,4m. Järvi laskee Myllyojan kautta Punkalaitumenjokeen ja sitä kautta Kokemäenjokeen.

Nykytila ja suojelu

Järvellä on otettu vedenlaatu näytteitä 39 kertaa vuosina 1969-2014. Näytteenottajina ovat toimineet Hämeen-, Pirkanmaan- ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset sekä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Suurin osa mittauksista on suoritettu järven itäisen rannan tuntumassa Levonnokasta kaakkoon. Mittauspaikalla on syvyyttä 7,9m ja näytteet otettiin 0,2-7m syvyydestä.

Mittauksissa hapen kyllästysaste oli päällysvedessä keskimäärin 86% ja alusvedessä 36%. Päällysvedessä esiintyi ylikyllästyneisyyttä 12% mittauksista. Alusvedessä puolestaan esiintyi happivajetta joka kolmannessa mittauksessa.

Veden kokonaisfosforipitoisuus oli päällysvedessä keskimäärin 37,6µg/l ja alusvedessä 91,3µg/l. Päällysvedessä esiintyi kuudessä mittauksessa yli 50µg/l pitoisuus ja alusvedestä puolestaan mitattiin yli 100µg/l pitoisuus seitsemän kertaa. Korkein alusveden kokonaisfosforipitoisuus mitattiin vuonna 2005, jolloin tulokseksi saatin 300µg/l.

Kokonaistyppipitoisuus oli päällysvedessä keskimäärin 708µg/l ja alusvedessä 944µg/l. Tuloksista on nähtävissä hienoinen laskusuhdanne alusveden typen pitoisuuksissa.

Näkösyvyys oli mittausaikana keskimäärin 1,7m.


Vehkäjärven suojeluyhdistys perustettiin 27.5.1994. Vehkajärven suojeluyhdistyksen kotisivut

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Punkalaitumen kunta pitää yllä kahta uimarantaa:

Kivirannan uimaranta: Itäinen Rantatie 24 Järvelän uimaranta: Läntinen Rantatie 18

Kivijärven uimarannalla on varattavissa oleva kokoustila. Punkalaitumen kunnan sivut uimarannoista

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla