Vuoksen vesienhoitoalue

Jump to: navigation, search

Tämä vesienhoitoalue koostuu 10 päävesistöstä ja siihen sisältyy kaikkiaan 12086 järveä.

Aiheesta muualla