Vuotjärvi (04.621.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
277 064 000 m³
0,277 km³
277 064 000 000 l

Vuotjärvi är en stor insjö i Vuoksi (04) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Vuotjärvi
Sjönummer: 04.621.1.001
Avrinningsområde: Vuotjärven lähialue (04.621)
Huvudavrinningsområde: Vuoksi (04)

Basuppgifter

Yta: 5 650,34 ha
Djup: 32,45 m
Medeldjup: 4,87 m
Volym: 277 064 000 m³0,277 km³
277 064 000 000 l

Strandlinje: 293,83 km
Höjd över havet: 95 m

Administrativa områden

Kommun: Kuopio
Landskap: Pohjois-Savon maakunta
ELY-central: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

12 heinäkuu 2018 17:20:00
Lite alger
Limanlahti

24 kesäkuu 2018 14:23:00
Rikligt med alger
Vuorenlahti

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

63° 7' 57", 28° 20' 52.8"

Järven erityispiirteet

Vuotjärvi on Nilsiän reittiin kuuluva järvi Pohjois-Savon maakunnassa. Järven pinta-ala on 56,5 km2 ja se on Suomen 70. suurin järvi. Keskisyvyys on 4,9 m ja suurin syvyys on 32 m.

Vuotjärvessä on runsaasti saaria, suurin on Iso-Karkeinen (237 ha).

Vuotjärven valuma-alueen pinta-ala on järven luusuassa 4 083 km2, josta vettä on 10,4 %. Yli puolet tulovirtaamasta on peräisin Lastukosken kautta laskevasta Syväristä (valuma-alue 2 430 km2). Ala-Siikajärvestä Pisanvirran kautta laskevat Vuotjärveen Keyritynjoen ja Luostanjoen valuma-alueet (1 304 km2).

Vedenkorkeus ja virtaama

Vuotjärven vedenkorkeutta mitattiin Lastukosken ala-asteikolla vuosina 1907–1992. Keskivedenkorkeus koko mittausjakson aikana oli NN+94,74 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu oli 145 cm. Ylin vedenkorkeus oli NN+96,69 m (kesäkuussa 1924) ja alin NN+93,52 m (huhtikuussa 1942), joten äärivaihtelu on ollut 317 cm.

Vuotjärven lähtövirtaamia on SYKEn rekisterissä Juankoskesta säännöstelemättömältä jaksolta 1931–1960 ja Karjalankosken voimalaitokselta vuodesta 1961 alkaen. Säännöstelemättömällä jaksolla keskivirtaama oli 46 m3/s, keskiylivirtaama 119 m3/s ja keskialivirtaama 6,5 m3/s. Äärivirtaamat olivat 230 m3/s (toukokuussa 1943) ja 1,5 m3/s (huhtikuussa 1942). Jälkimmäisellä, säännöstelyllä jaksolla keskivirtaama oli 50 m3/s, keskiylivirtaama 140 m3/s ja keskialivirtaama 0,16 m3/s. Äärivirtaamat olivat 239 m3/s (toukokuussa 1989) ja 0,0 m3/s.

Säännöstely

Vuotjärveä on säännöstelty vuodesta 1960 alkaen. Nykyinen säännöstelylupa on ollut voimassa vuodesta 1988 alkaen.

Vuotjärveä säännöstellään voimatalouden tarpeita varten. Säännöstelyluvan haltija on Savon Voima Oyj. Säännöstely hoidetaan Juankosken voimalaitoksella ja sen yhteydessä olevalla padolla.

Juankosken voimalaitoksen rakennusvirtaama on 100 m3/s, putouskorkeus 6,5 metriä ja tuotettu vuosienergia keskimäärin 20 GWh.

Vuotjärven säännöstely
Säännöstelyn aloitus 1960
Säännöstelyn tavoitteet Voimatalous, tulvasuojelu
Säännöstelyn luvanhaltija Savon Voima Oyj
Luvan mukainen säännöstelyväli 1,97 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 1,4 m
Säännöstelyn yläraja 1.4. NN+94,40 m, 1.10. NN+94,80 m ja 15.10.–1.3. NN+94,97 m
Säännöstelyn yläraja kesäkuukausina 1.5. NN+95,40 m
Säännöstelyn alaraja 1.1. NN+94,00 m, 1.3. NN+93,90 m, 1.4.–15.5. NN+93,60 m ja 1.12. NN+94,13 m
Säännöstelyn alaraja kesäkuukausina 1.6. NN+94,13 m, 15.6.–10.8. NN+94,25 m ja 15.8. NN+94,13 m

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Nilsiän reitin säännöstelyjen toimivuuteen

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Nilsiän reitin säännöstelyjen toimivuuteen tutkittiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Savon Voima Oyj:n yhteisessä hankkeessa. Hankkeessa arvioitiin myös vedenkorkeusmuutosten vaikutusta järvien käyttömahdollisuuksiin ja tilaan.

Lisätietoa ilmastonmuutostarkasteluista löytyy hankkeen loppuraportista.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä Pohjois-Savon ympäristökeskus