Ylimysjärvi (36.077.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Ylimysjärvi on keskikokoinen järvi Karvianjoki (36) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ja kuuluu Etelä-Pohjanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Ylimysjärvi
Järvinumero: 36.077.1.001
Vesistöalue: Ylimysluoman valuma-alue (36.077)
Päävesistö: Karvianjoki (36)

Perustiedot

Pinta-ala: 63,8 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 4,03 km
Korkeustaso: 162,5 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Ylimysjärvi on Kyrönjoen latvajärviä. Sen valuma-alue on melko pieni ja huomattavan soinen. Järvi on täysin umpeenkasvanut ja hyvin humuspitoinen. Maaston alavuuden seurauksena saraniittyvyöhyke on hyvin laaja ja järvikortetta kasvaa koko vesialueella.

Järven länsilaidan metsät ovat hoidettuja, varttuvia mänty-koivusekametsiä. Kaakkoispuolella puolestaan kasvaa iältään ja rakenteeltaan vaihtelevaa varttunutta kuusivaltaista sekametsää. Seassa on runsaasti eri-ikäisiä lehtipuita, mm. järeitä haapoja, sekä maapuita ja kolopuita. Erittäin kehityskelpoinen metsä on rehevä ja puissa esiintyy paljon kääpiä.

Linnustossa monet kortteikkoja suosivat lajit ovat runsaita. Alueen luonnontilaan ovat vaikuttaneet ympäröivien soiden ojitukset, joista vedet valuvat suoraan järveen. Rantoja ei ole rakennettu, mutta itälaidalle on pystytetty lintutorni. Suo- ja metsärantojensa ansiosta järvi on varsin erämainen.

Ylimysjärvi on Suomenselän valtakunnallisesti arvokas, rakentamaton lintuvesi

Nykytila ja suojelu

Ylimysjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Tällä hetkellä kohde on kokonaan suojelun ulkopuolella. Alueen rauhoitus luonnonsuojelualueena tapahtuu maanomistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : ruskosuohaukka, sinisuohaukka, pikkujoutsen, laulujoutsen, palokärki, ampuhaukka, pikkusieppo, kurki, pikkulokki, uivelo, suokukko, mustakurkku-uikku, luhtahuitti, kalatiira, teeri, liro

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi