Havaintolähetti

Jump to: navigation, search
Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla voi tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetissä havainnot voi liittää Järvi-meriwikissä valmiina olevaan havaintopaikkaan tai uuteen havaintopaikkaan.

Most recent observations

29 toukokuu 2020 19:12:00
Enäjärvi (24.033.1.001)
-20 cm (Water level)
Verkkosaari

29 toukokuu 2020 19:12:00
Enäjärvi (24.033.1.001)
16 °C
Verkkosaari

29 toukokuu 2020 18:00:00
Kirjas (08.006.1.014)
18 °C
Kirjas

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Täällä Havaintolähettiä on viimeksi käytetty