Havaintolähetti

Jump to: navigation, search
Havaintolähetti on älypuhelimille suunniteltu verkkosivu, jolla voi tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetissä havainnot voi liittää Järvi-meriwikissä valmiina olevaan havaintopaikkaan tai uuteen havaintopaikkaan.

Most recent observations

21 lokakuu 2020 18:37:00
Hankoniemi W
No algae
Rotarien leväseurannan havaintopaikka (Lindnäsinlahti)

21 lokakuu 2020 13:15:00
Loviisanlahti
10 °C
Hattom

21 lokakuu 2020 13:15:00
Loviisanlahti
No algae
Hattom

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Täällä Havaintolähettiä on viimeksi käytetty