Iso-Naakkima (14.937.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Iso-Naakkima on iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja kuuluu Etelä-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Iso-Naakkima
Järvinumero: 14.937.1.001
Vesistöalue: Iso-Naakkiman valuma-alue (14.937)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 1 116,94 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 31,2 km
Korkeustaso: 111,2 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

22 kesäkuu 2020 18:19:00
Hieman levää
Havaintopaikka 1

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Iso-Naakkiman pohjoispäässä sijaitsee yksi Suomen törmäykraattereista. Iso-Naakkima sijaitsee Pieksämäen kaupungin alueella ja kuuluu Iso-Naakkiman valuma-alueeseen. Iso-Naakkiman pohjoisranta, Kaivannonhiekka Marketanhiekka, on hiekkarantainen. Koiraniemen edustalla ovat Kimarinsaari ja Mähönsaari sekä useita pienempiä saaria. Merkittäviä ovat myös puro, Välijoki, Iso- ja Pieni-Naakkiman välillä sekä näiden välillä oleva Ketvelen kannas. Järven etelärannassa on Multlahden koillispuolella joukko saaria (Isosaari, Keltiäissaari). Lounaispuolella on Itälahden erottamina Multniemi ja Haapaniemi. Järven pinta-ala on 1117 ha ja kokonaissyvyys on 15,2 metriä.

Tutkimusalueena on ollut 15 m:n syvänne järven pohjoisosassa. Vesi on melko kirkasta ja väriltään ruskeaa. Järvi on tyypiltään keskihumuksinen. Happipitoisuus järvessä on ollut hyvä. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan lievästi rehevä. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan hyvä. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Iso-Naakkima on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-93 ja 2000-01. Näitä ennen järvestä on yksittäisiä näytteenottokertoja useasta eri kohteesta. Iso-Naakkiman 065 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 28.9.2011 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Näkösyvyys, väriluku, kokonaisfosfori ja sameus olivat erinomaiset. Hapen kyllästysaste oli 91 % (5 ja 14 m).

Luontokohteita ja lajistoa

Iso-Naakkiman erikoisin ja hienoin luontokohde on Kaivannonhiekka, joka on todennäköisesti LS -lain tarkoittama luontotyyppi. Rannan yhteyteen liittyy rehevä, lyhyt ja osin kaivettu puro, joka laskee Iso-Naakkimaan. Kaivannonhiekan ja Marketanhiekan reunoilla on rantaluhtaa. Myös Koiralahdessa on rantaluhtaa, johon liittyy purokosteikko. Multniemen Itälahden ranta on mäntykangasta. Haapaniemessä on kookasta männikköä ja varttuvaa lehtipuustoa. Lehtipuut ovat kookkaita koivuja ja OMT -tyypin metsässä myös varttuvaa koivikkoa.

Iso-Naakkiman lintulajistoa: pyy, käki, selkä-, kala- ja harmaalokki, rantasipi, sinisorsa, telkkä, silkkiuikku, kalatiira, kuikka ja tukkakoskelo.

Iso-Naakkiman ympäristön vesi- ja rantakasvillisuutta: siimapalpakko, järviruoko, järvisätkin, ahosuolaheinä, hietakastikka, ruokohelpi, sianpuolukka, puolukka, kanerva, rantakukka, ojasorsimo, raate, terttualpi, ranta-alpi ja ratamosarpio. Rannan tuntumassa on myös korpikastikkaa ja runsaasti saroja. Pajulajeja ovat: halavaa, raitaa, kiiltopajua ja mustuvapajua. Metsien yleisin heinä on metsäkastikka. Kenttäkerroksen lajeja ovat: tavallisia jäkäliä, lillukka, mustikka, puolukka, variksenmarja, kielo, nuokkuhelmikkä, pujo, vadelma sekä rannassa järvikorte.

Iso-Naakkiman lintusaaret ovat pieniä ja niiden kasvilajisto on: juolukka, suopursu ja variksenmarja. Puulajeina ovat koivuja, pihlaja, tuomi, mäntyjä, pajuja ja terva- ja harmaaleppiä. Rehevillä lahdilla kasvaa heiniä, mesiangervoa. Korkeata ruohikkoa on avoimilla metsälaikuilla. Niemen kärjessä on varttuvia ja kookkaita haapoja.

Lähteet: Valtion ympäristöhallinto, Naarajärven rantaosayleiskaavan luontoselvitys 2006.

Aiheesta muualla

Lisätietoa netistä