Rikkavesi (04.721.1.001)

Jump to: navigation, search
688 193 000 m³
0.688 km³
688 193 000 000 l

Rikkavesi is a large lake in the Vuoksi (04) main catchment area. It is located in the regions: Pohjois-Karjalan maakunta and Pohjois-Savon maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Karjalan ELY Centre.

The lake

Name: Rikkavesi
Lake code: 04.721.1.001
Catchment area: Rikkaveden lähialue (04.721)
Main catchment area: Vuoksi (04)

Basic information

Surface area: 6 336.07 ha
Depth: 66.85 m
Mean depth: 10.86 m
Volume: 688 193 000 m³0.688 km³
688 193 000 000 l

Shoreline: 267.05 km
Elevation: 101 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

62° 48' 12.96", 28° 44' 49.92"

Järven erityispiirteet

Rikkavesi on Juojärven reittiin kuuluva järvi Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa. Järven pinta-ala on 63,4 km2 ja se on Suomen 66. suurin järvi. Keskisyvyys on 10,9 m ja suurin syvyys 67 m.

Järveen pohjoisesta pistävä Luikonniemi jakaa Rikkaveden leveähköön läntiseen ja kapeaan itäiseen altaaseen. Suurin saari on Viitasaari (95 ha).

Järven valuma-alueen pinta-ala on järven luusuassa 1 313 km2, josta vettä on 14,8 %. Valtaosa tulovirtaamasta on peräisin reitin yläosalta Kaavinjärvestä Kaavinkosken kanavan kautta (valuma-alue 928 km2). Rauvanjärven alue on 97 km2. Rikkavesi on yhteydessä alapuoliseen Juojärveen Ohtaansalmen kautta.

Palokin voimalaitoksen valmistuttua Juojärvi, Rikkavesi ja Kaavinjärvi ja ovat samassa tasossa muodostaen 309 km2 laajuisen altaikon, jota on säännöstelty vuodesta 1963 alkaen.

Vedenkorkeus

Säännöstellyn altaikon vedenkorkeuksia on mitattu Juojärven Juurikkasalmen asteikolla vuodesta 1963 lähtien. Keskivedenkorkeus on koko mittausjakson aikana ollut NN+100,77 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 51 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut NN+101,12 m (tammikuussa 1963) ja alin NN+100,30 m (huhtikuussa 1966), joten äärivaihtelu on ollut 82 cm.

Säännöstely

Rikkavesi on samassa tasossa Juojärven kanssa, joten Juojärven säännöstely vaikuttaa myös Rikkaveden vedenkorkeuksiin. Järviä säännöstellään voimatalouden tarpeita varten. Säännöstelyluvan haltija on Pohjois-Karjalan Sähkö Oy.

Vedenkorkeusvaihtelu on voimataloussäännöstellyksi järveksi pientä. Säännöstelyn ylä- ja alarajan välinen korkeusero on vain 65 cm, kun se esimerkiksi Nilsiän reitillä olevassa Sälevässä on 2,8 m.

Juojärven säännöstely
Säännöstelyn aloitus 1965
Säännöstelyn tavoitteet Voimatalous
Säännöstelyn luvanhaltija Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Luvan mukainen säännöstelyväli 0,65 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 0,53 m
Säännöstelyn yläraja NN+101,50 m
Säännöstelyn yläraja kesäkuukausina 15.4. NN+100,75 m, 1.6. NN+101,05 m
Säännöstelyn alaraja NN+100,40 m
Säännöstelyn alaraja kesäkuukausina NN+100,60 m

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla