Tervalampi (22.004.1.003)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tervalampi on keskikokoinen järvi Siuntionjoki (22) -päävesistössä. Se sijaitsee Uudenmaan maakunnassa ja kuuluu Uudenmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Tervalampi
Järvinumero: 22.004.1.003
Vesistöalue: Palojärvenkosken alue (22.004)
Päävesistö: Siuntionjoki (22)

Perustiedot

Pinta-ala: 41,1 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 3,48 km
Korkeustaso:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

14 syyskuu 2012
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

5 syyskuu 2012
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

29 elokuu 2012
Hieman levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Kuore, Suutari ja Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Tervalampi kuuluu Palojärvenkosken valuma-alueeseen ja on pinta-alaltaan 41,1 hehtaaria. Tervalammen itäranta rajoittuu Nuuksion kansallispuiston rajalle. Tervalampi saa vetensä Siuntionjokea pitkin Poikkipuoliaisesta sekä Kurjolammenojaa pitkin Nuuksion suunnasta. Tervalampi laskee vetensä Siuntionjokea pitkin Huhmarjärveen. (Vesientila.fi)

Nykytila ja suojelu

Vedenlaatua on mitattu Tervalammella 1970- luvulta lähtien ja näytteitä on vuosien saatossa otettu melko runsaasti. Tervalammen happitilanne on ollu 2000-luvulla yleisesti ottaen hyvällä tasolla. 70-luvulla pohjan tuntumassa mitattiin happivajetta useana kertana mutta uudempien mittaustulosten puuttuessa nykytilasta ei voida vetää johtopäätöksiä. Tervalampi on luontaisesti rehevä järvi joka on asutuksen sekä maa- ja metsätalouden aiheuttamien hajakuormitusten johdosta rehevöitynyt entisestään. (Vesientila.fi)

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Tervalampi on särkikalavaltainen ja sitä onkin hoitokalastettu useasti tällä vuosituhannella. Järvestä on poistettu lahnaa, pasuria, särkeä, salakkaa sekä kiiskeä. Järveen on Tervalammen osakaskunnan toimesta istutettu harjusta, karppia, kuhaa, siikaa sekä täplärapuja. (Vesientila.fi)

Asutus ja vesistön käyttötavat

Valuma-alue koostuu pitkälti metsistä mutta alueella on myös peltoja sekä pysyvää että vapaa-ajan asutusta. Ranta-asukkaille virkistyskäyttömahdollisuudet ovat tärkeitä. (Vesientila.fi)

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Lähteet

Vesientila.fi - Tervalampi Luettu 19.8.2014