Tuomiojärvi (14.291.1.002)

Hoppa till: navigering, sök
10 312 100 m³
0,0103 km³
10 312 100 000 l

Tuomiojärvi är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Mellersta Finlands landskap. Den hör till ELY-centralen i Mellersta Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Tuomiojärvi
Sjönummer: 14.291.1.002
Avrinningsområde: Tuomiojärven - Palokkajärven alue (14.291)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 297,92 ha
Djup: 13,1 m
Medeldjup: 3,46 m
Volym: 10 312 100 m³0,0103 km³
10 312 100 000 l

Strandlinje: 16,72 km
Höjd över havet: 94,4 m

Administrativa områden

Kommun: Jyväskylä
Landskap: Keski-Suomen maakunta
ELY-central: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

20 elokuu 2019 07:30:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

14 elokuu 2019 07:40:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

6 elokuu 2019 08:00:00
Inga alger
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 15' 46.44", 25° 43' 6.96"

Järven erityispiirteet

Tuomiojärvi on pitkänomainen ja melko matala järvi, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Jyväskylän kaupunkitaajamassa. Tuomiojärven veden (teoreettinen) viipymä on pitkä: 9,5 kk.

Tuomiojärvellä on useita saaria: Heinäsaari, Koivusaari, Lehtisaari, Lehtosaari, Muurahaissaari (eli Hiekkaranta) ja Selkäsaari (eli Mäntysaari).

Valuma-alue ja sen kuormitus

Tuomiojärvi kuuluu Tourujoen vesistöalueeseen. Tuomiojärven valuma-alueen kokonaispinta-ala on 55 km², josta 85 % on maa-aluetta. Arvioiden perusteella Tuomiojärven länsipuolella sijaitsevasta Myllyjärvestä laskevan Syväojan osuus valuma-alueelta lähtevästä kuormituksesta on suurin, noin 67 %. Tuomiojärven valuma-alueella sijaitsee myös vuonna 1999 suljettu Palokan kaatopaikka.

Kuitenkin Tuomiojärveen kohdistuva ulkoinen kuormitus on kaiken kaikkiaan pienentynyt 2000-luvulla. Viime vuosikymmenien aikana hulevesien ja haja-asutuksen osuus kuormituksesta on kasvanut, kun taas maataloudesta aiheutuva kuormitus on vähentynyt. Tuomiojärven haasteena on edelleen suuri sisäisen kuormituksen osuus. Hapetuksella on pystytty pitämään sisäistä kuormitusta hallinnassa. Hapetus jatkuu edelleen Tuomiojärvellä.

Tuomiojärven lyhyt lasku-uoma, Löylyjoki liittää Tuomiojärven sen länsipuolella sijaitsevaan Palokkajärveen. Joki alittaa valtatie 4:n. Sieltä vesi laskee edelleen Tourujoen kautta Jyväsjärveen ja Päijänteeseen. Löylyjoen on joskus havaittu virtaavan myös Palokkajärvestä Tuomiojärvelle päin.

Nykytila ja suojelu

Tuomiojärvi luokitellaan pintavesityypiltään pieniin humusjärviin (Ph) ja sen vedenlaatua on seurattu tiiviisti vuodesta 1969 lähtien. Tuomiojärvi kuuluu ekologiselta tilaltaan (2013) luokkaan tyydyttävä. Luokituksen perusteena ovat erityisesti pohjaeläinten nykyinen eliöyhteisörakenne, mutta myös melko runsas pintaveden kasviplanktonin biomassa, vuosittaiset sinileväkukinnot sekä järven alusveden hapettomuus kerrostuneisuuden aikana. Vesienhoidollisena tavoitteena pidetään sitä, että Tuomiojärvi saavuttaa hyvän ekologisen tilan vuoteen 2021 mennessä.

Tuomiojärvi on todettu lievästi reheväksi ravinnepitoisuuksien perusteella. 2000-luvulla fosforipitoisuus on pysynyt alemmalla tasolla verrattuna edeltäviin vuosikymmeniin, ollen päällysvedessä viime vuosina luokkaa 16–19 μg/l. Typpipitoisuus taas on pysynyt suunnilleen 1990-luvun tasolla ollen keskimäärin 500 μg/l. Klorofylli-a:n arvot (10 μg/l) ovat olleet rehevän ja lievästi rehevän järven arvojen rajalla 2000-luvulla. pH eli happamuus on on kuitenkin hyvällä tasolla, eli neutraali 7.

Tuomiojärven rannassa, Eerolanpurolla sijaitsee vielä Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen rakennetun ympäristön keskelle luotu kaupunkikosteikko.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

2000-luvun aikana Tuomiojärven kalastossa ovat esiintyneet ainakin verkkokoekalastuksen perusteella seuraavat kalalajit: ahven, hauki, kiiski, kirjolohi (istutettu), kuha, lahna, pasuri, ruutana, salakka, siika ja särki. Harvinaisempia, mutta Tuomiojärvellä tavattuja kalalajeja ovat kivennuoliainen sekä kuore.

Rautpohjanlahti luokitellaan tärkeäksi lintuvedeksi, jonka vuoksi alue on liitetty euroopanlaajuiseen Natura 2000 -verkostoon. Lintukantaa on seurattu Rautpohjanlahden ja Eerolanlahden välisellä alueella jo 1960-luvulta lähtien eikä kannassa ole havaittu merkittäviä muutoksia. Alueella voi tavata mm. taveja, erilaisia sorsia, laulujoutsenia, nokikanoja ja silkkiuikkuja. Rautpohjanlahdella on myös lintutorni lintujen bongaamista varten.

Järven ranta-alueen kasvustoa on kattavimmin tutkittu Rautpohjanlahden ja Eerolanlahden alueilla. Molemmilla alueilla on leveät rantaluhtavyöhykkeet. Eerolanlahdella vyöhyke koostuu koivusta, pajusta, sarasta ja ruohosta. Luhtavyöhykettä reunustaa vehka ja ruoko. Alueella on myös erilaisia alpikasveja. Rautpohjanlahden luhtavyöhyke koostuu metsästä, pajusta, sarasta ja ruohosta. Vedessä on ilmaversojen ja kelluslehtisten vyöhykkeitä. Ulpukoita on paljon. Alueelta on myös löydetty harvinaisiksi luokiteltuja purtojuurta ja taikinamarjaa.

Levistä yleisimpiä ovat piilevät, nielulevät, kultalevät ja panssarilevät. Syvänteissä on melko runsaasti sulkasääsken toukkia, jotka ilmentävät pohjan kuntoa (vähähappinen).

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tuomiojärven alueella on kolme jätevedenpumppaamoa ja järven pohjoisosan poikki kulkee jätevesiputki. Lisäksi järven syvänne on tärkeä raakavesilähde Jyväskylän kaupungille ja Viitaniemessä on pintavesilaitos. Rautpohjan alueella on myös teollisuutta ja Palokassa on ostoskeskus.

Järven ranta-alueilla on asutusta Kortepohjan, Rantuen, Haukkalan, Viitaniemen ja Mannilan asuinalueilla. Lisäksi Kiviniemessä ja joissakin saarissa on kesämökkejä. Asutuksen lisäksi Tuomiojärveä käytetään moniin muihin tarkoitukseen. Virallisia uimarantoja on Viitaniemessä, Haukkalassa, Kiviniemessä, Kortepohjassa ja keskustassa. Tuomiojärven uimarantana tunnettu keskustan 130 metriä pitkä ranta luokitellaan EU-uimarannaksi, joten siellä on mm. pukukopit, ulkohuussit ja ilmoitustaulu. Uimavalvojia on kesällä rannalla ja siellä on myös rantalentopallokenttiä. Tuomiojärven rannoilla on myös venesatamia. Virkistyskäyttöön on tarkoitettu myös Jyväskylän seurakunnan omistama Lehtisaari, jossa on myös rantasauna. Tuomiojärven Rautpohjan läheisyydessä, vajaan kilometrin päässä sijaitsee myös Laajavuoren luontopolku.

Tuomiojärvi kuuluu Köhniönjärven ohella virkistyskalastuksen piiriin Jyväskylän kaupungin alueella.

Tulevaisuudessa järven ympäri on suunnitelmissa rakentaa rantaraitti jalankulkijoille ja hieman kauemmaksi rannasta toinen, joka on suunniteltu pyöräilijöille ja rullaluistelijoille. Raitti on tarkoitus pitää kunnossa myös talvella ja rannan ympärillä on jo valmiiksi hiihtolatuja.

Tarut ja tositarinat

Tuomiojärven nimi viittaa vanhaan eräoikeuteen (lähde).

Aiheesta muualla