Elijärvi (31.003.1.005)

Jump to: navigation, search
7 023 570 m³
0.00702 km³
7 023 570 000 l

Elijärvi is a rather large lake in the Laajoki (31) main catchment area. It is located in the region: Varsinais-Suomen maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Varsinais-Suomen ELY Centre.

The lake

Name: Elijärvi
Lake code: 31.003.1.005
Catchment area: Laajoen yläosan alue (31.003)
Main catchment area: Laajoki (31)

Basic information

Surface area: 495.34 ha
Depth: 2.37 m
Mean depth: 1.42 m
Volume: 7 023 570 m³0.00702 km³
7 023 570 000 l

Shoreline: 20.44 km
Elevation: 54.3 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu and Suutari

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

60° 52' 44.4", 22° 18' 15.84"

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Elijärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on hyvä. Ravinnepitoisuudet ovat pysyneet melko tasaisina pitkällä aikavälillä, tosin kesäisin kokonaisfosforipitoisuus on ollut suurempi kuin talvella ja noussut hieman 1970-luvun tasosta. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut, mutta suurimmat pitoisuudet mitattiin 1980-luvulla. Järven kasviplanktoniin kuuluva limalevä saattaa selittää ajoittain suuria klorofyllipitoisuuksia humusjärvessä, mikäli limalevä on erityisen runsas joinakin kesinä.

Veden happipitoisuus on kesällä ja usein talvellakin hyvä pintavedessä, mutta alusvedessä on esiintynyt voimakasta hapen vajausta talvisin.

Järven humuspitoisuus on vaihdellut melko suuresti, mutta näyttää kasvaneen pitkällä aikavälillä. Etenkin kesäinen sameus on lisääntynyt huomattavasti, ja näkösyvyys on pienentynyt mittausjakson aikana. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut talvisin selkeästi pienempi kuin kesäisin, mutta pH-arvojen vaihtelu on ollut pääsääntöisesti tasaista


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.8.2013

Päivitetty 10.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 23.6.2015

Päivitetty 10.7.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla