Järviwiki:Säännöt

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Järviwiki on nyt myös Meriwiki. Tämän sivun sisältö koskee yhtä lailla meriaiheita kuin sisävesiäkin. Merinäkökulma päivitetään sivuun myöhemmin.
Sääntöjen tiivistelmä
Järviwikin tarkoitus on jakaa tietoa Suomen järvistä ja edistää vesiensuojelua yhdessä tekemällä, positiivisia asioita painottamalla ja ratkaisuja kehittämällä ketään syyttämättä.

Muista siis:

  • Noudattaa aina lakia
  • Kunnioittaa tekijänoikeuksia
  • Olla syyllistämättä ja loukkaamatta
  • Julkaista vain asiallista ja lapsillekin sopivaa sisältöä
  • Olla rakentava, kannustava ja avulias muita käyttäjiä kohtaan

Tälle sivulle on kirjattu Järviwikin säännöt. Säännöistä vastaa Suomen ympäristökeskus (SYKE), ja niiden tarkoitus on turvata Järviwikissä julkaistavien tietojen korkea laatu ja tasapuolisuus. Sääntöjen rikkominen voi johtaa käyttäjätunnuksen sulkemiseen. Säännöistä ja niiden muuttamisesta voi keskustella tämän sivun keskustelupalstalla.

Järviwikin ylläpitäjä pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa Järviwikiä koskevien sääntöjen ja ehtojen osia milloin tahansa.

Rekisteröitymällä käyttäjäksi osoitat hyväksyneesi Järviwikiä koskevat säännöt ja ehdot. Näihin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia. Säännöistä mahdollisesti johtuvat riidat ratkaisee ensiasteena Helsingin käräjäoikeus.

Käyttäjätunnukset ja rekisteröityminen

Järviwikiä saa käyttää kuka tahansa, mutta tietojen muokkaaminen edellyttää rekisteröitymistä. Kuka tahansa, jolla on toimiva sähköpostiosoite, voi rekisteröityä Järviwikin käyttäjäksi.

Käyttäjätunnus on aina henkilökohtainen poislukien viranomaistunnukset, joilla Järviwikiin lisätään sisältöä eri viranomaisten tietojärjestelmistä.

Järviwikissä voi esiintyä joko omalla nimellään tai käyttäjätunnuksellaan. Oma nimi tulee näkyviin muokkausten yhteyteen, jos sen on syöttänyt käyttäjätunnuksensa asetuksiin. Toisen nimissä esiintyminen ja usean käyttäjätunnuksen käyttäminen on kiellettyä.

Käyttäjäryhmät

Järviwikissä on käytössä neljä eri käyttäjäryhmää, joiden on tarkoitus kuvata kunkin käyttäjän asemaa ja asiantuntijuutta.

Kun käyttäjä on rekisteröitynyt ja varmistanut rekisteröitymisensä, hänet liitetään käyttäjäryhmään: käyttäjä.

Kun peruskäyttäjän rekisteröitymisestä on kulunut vähintään puoli vuotta ja hän on tehnyt vähintään sata muokkausta, hänet ylennetään automaattisesti ryhmään: kokenut käyttäjä.

Ne käyttäjät, jotka ovat saaneet koulutuksen havaintojen tekemiseen tai ovat muuten vesiasioiden asiantuntijoita, liitetään ryhmään: asiantuntija.

Käyttäjätunnukset, joilla lisätään Järviwikiin viranomaistietoa, kuuluvat ryhmään: viranomainen.

Tekijänoikeudet

Järviwikin tekstisisältö on lisensoitu Creative Commons Nimeä 3.0 -lisenssillä. Kirjoittamalla Järviwikiin hyväksyt, että tuottamaasi sisältöä voidaan muokata ja jakaa tämän lisenssin ehtojen mukaisesti.

Jos tuot muualla julkaistua tekstiä Järviwikiin, varmista että se on käytettävissä ehdoin, jotka ovat yhteensopivia edellä mainitun lisenssin kanssa.

Olet vapaa muokkaamaan ja julkaisemaan Järviwikin tekstiä missä tahansa muualla, kunhan nimeät Järviwikin lähteeksi ja liität mahdollisuuksien mukaan tekstin yhteyteen linkin sivulle, josta sisältö on peräisin.

Edellä mainittu lisenssi koskee vain Järviwikin tekstisisältöä mukaan lukien lomakkeilla tallennettavat teksti- tai numeromuotoiset tiedot, kuten havainnot, tapahtumat ja kohdekuvaukset. Järviwikiin tallennettavien tiedostojen, kuten valokuvien, osalta käytössä on myös muita lisenssejä.

Lisenssi ei koske Kala-atlas tietokannan aineistoa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on luovuttanut sen vain Järviwikin käyttöön. Tarkempaa tietoa Kala-atlas tietokannan käyttöoikeuksista saa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta.

Google Maps-karttojen, YouTube-videoiden ja muiden ulkopuolisista palveluista tuotujen sisältöjen osalta pätevät kussakin palvelussa käytössä olevat lisenssit.

Tekijänoikeuksista on tarkempi kuvaus sivulla Järviwiki:Tekijänoikeudet.

Tietojen syöttäminen

Järviwikiä ei moderoida ennakkoon. Pidä siis erityistä huolta siitä, että kaikki syöttämäsi sisältö on sekä laillista että hyvän maun mukaista.

Älä esitä mitään loukkaavaa, vihamielistä, rasistista tai muuten lain tai hyvän tavan vastaista sisältöä.

Järviwiki on tarkoitettu kaikille vesistöistä kiinnostuneille - myös lapsille - joten ota se huomioon tuottaessasi sisältöjä.

Järviwikin ylläpitäjät pyrkivät poistamaan tai muokkaamaan kaiken yleisesti arveluttavan sisällön niin nopeasti kuin mahdollista. Vastuu tekstien ja muiden muokkausten sisällöstä on kuitenkin aina kirjoittajalla itsellään.

Järviwikin tavoitteena on jakaa tietoa Suomen järvistä, edistää vesiensuojelua ja lisätä kiinnostusta vesistöihimme yhdessä tekemällä, positiivisia asioita painottamalla ja ratkaisuja kehittämällä ketään syyttämättä. Ole siis kannustava, rakentava ja avulias muita Järviwikin käyttäjiä kohtaan.

Uhanalaiset lajit

Älä lisää Järviwikiin tarkkaa sijaintitietoa sellaisista uhanalaisista lajeista, joita saattaisi uhata tahallinen häirintä tai kasvupaikan tuhoaminen. Tällaisia lajeja ovat erityisesti isot petolinnut ja kukkivat kukat.

Mainostaminen

Järvwikiin saa lisätä kohde- ja tapahtumakuvauksia palveluista ja maksullisista tilaisuuksista, mutta varsinainen kaupallinen markkinointi on kiellettyä. Eli esimerkiksi tuotemarkkinointia, hintatietoja tai tarjouksia ei saa tallentaa Järviwikiin. Kohteen tai tapahtuman yhteyteen voi kuitenkin lisätä linkin, josta tarvittaessa saa lisätietoja.

Suojatut tiedot

Osa viranomaisten ja asiantuntijoiden tallentamista tiedoista on suojattu muutoksilta, jotta käyttäjät voivat luottaa tietojen oikeellisuuteen. Suojauksesta ilmoitetaan yleensä tietojen yhteydessä ja mahdollisista virheistä suojatuissa tiedoissa voi ilmoittaa kyseisen sivun keskustelupalstalla tai ylläpitäjän keskustelupalstalla.

Kaikki käyttäjät voivat lisäksi suojata itse perustamiaan sivuja. Suojaus on tarkoitettu pääsääntöisesti havaintopaikoille.

Kaikenlainen suojausten murtaminen tai sen yrittäminen on kiellettyä.

Vastuuvapaus

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tai mikään muu Järviwikiin liittyvä yhteisö tai kukaan henkilö ei takaa Järviwikin sisältämien tietojen oikeellisuutta.

Järviwiki on vapaasti muokattavissa oleva yhteisöllinen verkkopalvelu. Kuka tahansa, joka on rekisteröitynyt palveluun, voi muokata suurta osaa Järviwikin sivuista ja lisätä siihen tietojaan.

Järviwikiin tehtyjä muutoksia ei moderoida.

Vaikka virheelliset tiedot pyritään korjaamaan, kenelläkään ei ole velvollisuutta korjata niitä, eikä Järviwikistä löytyvän tiedon oikeellisuudesta tai sopivuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen ole takuita.

SYKE ei missään olosuhteissa vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat muun muassa, mutta ei näihin rajoittuen, Järviwikin sisältämän aineiston virheistä tai puutteista, Järviwikin tai sen sisältämien tietojen käyttämisestä, Järviwikissä olevista toimintakatkoksista, Järviwikin sisällön muuttamisesta tai Järviwikin lopettamisesta.

SYKE ei myöskään vastaa käyttäjien Järviwikiin lataaman aineiston mahdollisista tekijänoikeusrikkomuksista tai tekijänoikeusrikoksista johtuvista korvausvaatimuksista tai muista vaateista. Kaikki vastuu siitä, ettei Järviwikiin ladattu aineisto loukkaa kenenkään tekijänoikeutta, muuta laillista oikeutta tai lakia kuuluu aineiston ladanneelle käyttäjälle.

Järviwikissä oleva tieto tarjotaan käyttäjille maksutta. Järviwiki saattaa sisältää tavaramerkkejä tai muuta immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. Aineisto kuuluu omistajalleen eikä sen käyttö Järviwikissä anna sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää sitä muussa yhteydessä.

Järviwikin sisältämä tieto on tallennettu Suomeen, jonka perustuslaki takaa kaikille sananvapauden. Järviwiki ei ole vastuussa rikkomuksista, jos käytät Järviwikiä muun valtion alueelta ja Järviwikistä löytyvä tieto rikkoo kyseisen valtion lakeja.