Fosfori

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä sivu on osa Itämeri-sanakirjaa.

Tärkein perustuotantoa rajoittava ravinne osassa Itämerta

Fosfori (P) ja typpi ovat kaikkien mikro- ja makrolevien tarvitsemia pääravinteita, joiden saatavuus voi rajoittaa perustuotantoa. Ravinteiden ylitarjonta johtaa vesialueen rehevöitymiseen.

Fosfori on tärkein perustuotantoa rajoittava ravinne suurten jokien suistoissa ja Perämerellä.

Fosfori esiintyy luonnossa pääasiassa ortofosfaattina (PO43-), maaperässä useissa mineraaleissa niukkaliukoisina kalsium-, alumiini- ja rautafosfaatteina, sekä orgaanisina yhdisteinä.

Maaperän luontaiset fosforivarat ovat pienet ja niukkaliuokoisina ne huuhtoutuvat maaperästä hitaasti. Myös fosforin saanti ilmakehästä on vähäistä. Vuosikymmenien kuluessa ihmisen toiminta on kuitenkin kuormittanut merta ja Itämeren pohjalle on kertynyt suuri fosforivaranto.

Aiheesta muualla