Iidesjärvi (35.214.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Iidesjärvi on keskikokoinen järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Iidesjärvi
Järvinumero: 35.214.1.001
Vesistöalue: Viinikanojan valuma-alue (35.214)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 64,18 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 6,14 km
Korkeustaso: 77,3 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

29 tammikuu 2020 14:09:00
10 mS/m (Sähkönjohtavuus pintakerroksessa)
Iidesjärvi

29 tammikuu 2020 14:09:00
Maanpinta lumeton
Iidesjärvi

29 tammikuu 2020 14:09:00
31 FTU (Sameus)
Iidesjärvi

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu, Karppi, Suutari ja Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Järvi sijaitsee Tampereen keskustan itäpuolella, Nekalan, Viinikan, Järvensivun ja Vuohenojan kaupunginosien keskellä. Järven keskisyvyys on vähän toista metriä ja pituus vajaa kolme kilometriä ja leveimmillään puoli kilometriä. Iidesjärvi saa osan vedestään Alasjärvestä ja Kaukajärvestä ja laskee Viinikanojan kautta Pyhäjärven Viinikanlahteen.

Nykytila ja suojelu

Järvi kuuluu valtioneuvoston valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan, jota hallinnoi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Iidesjärvi on Tampereen seudun tunnetuin lintujärvi. Sen tunnuslaji on naurulokki, joka pesii järvellä 250-700 parin voimin. Järvi rantoineen on monille linnuille edelleen merkittävä levähdys- ja pesimispaikka. (Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry.)

Iidesjärven runsaimmat vesilinnut ovat sinisorsa, nokikana ja silkkiuikku. Rantakanoista järvellä on tavattu 2000-luvulla liejukana, luhtakana ja luhtahuitti. Näistä liejukana pesii nykyisin vuosittain. Järvellä yksittäisinä pareina tavattavia lajeja ovat muun muassa lapasorsa, haapana, tukkasotka ja punasotka.(Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry.)

Iidesjärven itäpään ympäristössä tavataan satakieltä. Järven tunnusomaisiin lajeihin kuuluu myös rytikerttunen. Muita ruovikoissa ja puskissa eläviä lintuja ovat ruokokerttunen ja pajusirkku.(Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry.)

Järveä ympäröivä ruovikkojen ja pensaikkojen verkosto on ollut tärkeä muuttoaikaan hyönteissyöjälinnuille, kuten elokuussa pajulinnuille ja kertuille. Syksyisin järvellä tavataan lapinkirvisiä. Kalaisana järvenä Iidesjärvi on vetänyt syksyllä puoleensa erityisesti isokoskeloita. Järven itäpään rantaluhdat keräävät yhä edelleen kevätmuutolla joskus kymmeniäkin liroja.(Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry.)

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven valuma-alueella on runsaasti peltoja ja asutusalueita. Sen kaakkoispäässä on lintutorni.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry.Lintupaikkaesittelyjä. WWW-sivu. Luettu 27.5.2014. [1]