Iso Helvetinjärvi (35.414.1.012)

Jump to: navigation, search
Iso Helvetinjärvi is a medium-sized lake in the Kokemäenjoki (35) main catchment area. It is located in the region: Pirkanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pirkanmaan ELY Centre.

The lake

Name: Iso Helvetinjärvi
Lake code: 35.414.1.012
Catchment area: Pirttijärven valuma-alue (35.414)
Main catchment area: Kokemäenjoki (35)

Basic information

Surface area: 45.57 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 6.69 km
Elevation:

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

62° 3' 45.72", 23° 47' 56.4"

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : helmipöllö, huuhkaja, kaakkuri, kalatiira, kuikka, kurki, metso, palokärki, pikkusieppo, pohjantikka, pyy, viirupöllö

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi