Karvianjärvi (36.043.1.001)

Jump to: navigation, search
13 240 100 m³
0.0132 km³
13 240 100 000 l

Karvianjärvi is a large lake in the Karvianjoki (36) main catchment area. It is located in the region: Satakunnan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Varsinais-Suomen ELY Centre.

The lake

Name: Karvianjärvi
Lake code: 36.043.1.001
Catchment area: Karvianjärven alue (36.043)
Main catchment area: Karvianjoki (36)

Basic information

Surface area: 921.42 ha
Depth: 8.1 m
Mean depth: 1.44 m
Volume: 13 240 100 m³0.0132 km³
13 240 100 000 l

Shoreline: 27.48 km
Elevation: 135.3 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

26 heinäkuu 2013
Abundant with algae
Sarvelan uimaranta

1077809 10151720753580536 327400262 o.jpg

28 elokuu 2007
No algae
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

21 elokuu 2007
No algae
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Jokirapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

Järven erityispiirteet

Nykytila

Karvianjärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on välttävä. Järven vedessä on erittäin runsaasti typpeä ja etenkin fosforia. Kesäkauden fosforipitoisuus on vastannut pitkään huonoa ja typpipitoisuus keskimäärin välttävää fysikaalis-kemiallista luokkaa. Kokonaisfosforipitoisuus on ollut suuri jo 1990-luvun alkupuolella etenkin kesäaikaan. Kokonaistyppipitoisuus on ollut hieman laskussa 2010 luvulla. Järveä kuormittavat hajakuormitus, puutarhatalous ja turvetuotanto. Sisäinen kuormitus saattaa myös olla merkittävää järvessä. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut huomattavasti, ja vastaa hyvin rehevien järvien tasoa. Veden happipitoisuus on kesällä pintavedessä hyvä, mutta alusvedessä voi esiintyä kesälläkin hapen vajausta. Talvisin happi kuluu loppuun alusvedestä, ja voimakasta hapen vajausta voi esiintyä pintaveteen asti. Järven happitilanne on siis varsin huono.

Karvianjärven vesi on voimakkaasti humuspitoista, ja humuksisuus on kasvanut pitkällä aikavälillä kuten veden sameuskin. Sameus on kuitenkin pienentynyt 2000-luvun alun huipun jälkeen. Veden näkösyvyys on vastaavasti pienentynyt pitkällä aikavälillä ja ollut 2010-luvulla kesäkaudella vain 0,5-0,9 m. Pintaveden pH-arvo on ollut viime vuosina kesällä 6,4-7,2 ja talvisin vain noin 5,9- 6,3.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 19.6.2012

Päivitetty 13.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 20.8.2019

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Retrieved from "http://www.jarviwiki.fi/w/index.php?title=Karvianjärvi_(36.043.1.001)&oldid=819668"