Kulovesi (35.132.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
258 439 000 m³
0,258 km³
258 439 000 000 l

Kulovesi on iso järvi Kokemäenjoki (35) -päävesistössä. Se sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa ja kuuluu Pirkanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Kulovesi
Järvinumero: 35.132.1.001
Vesistöalue: Kuloveden lähialue (35.132)
Päävesistö: Kokemäenjoki (35)

Perustiedot

Pinta-ala: 3 642,17 ha
Syvyys: 36,66 m
Keskisyvyys: 7,14 m
Tilavuus: 258 439 000 m³0,258 km³
258 439 000 000 l

Rantaviiva: 152,77 km
Korkeustaso: 57,5 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

30 kesäkuu 2020 15:01:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Naarlahti)

30 kesäkuu 2020 14:59:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Naarlahti)

23 kesäkuu 2020 14:56:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Naarlahti)

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Harjus, Hauki, Karppi, Kuore, Suutari, Säyne (kala), Toutain ja Täplärapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Kulovesi on Kokemäenjoen vesistöön kuuluva Nokialla ja Sastamalassa sijaitseva järvi. Se on Suomen 100. suurin. Kulovesi on 57,5 metriä merenpinnan yläpuolella, kuten myöskin alajuoksun vesistö Rautavesi. Yläpuolella idässä on Nokianvirta ja pohjoisessa Siuronkoski, joka tuo järveen Ikaalisten reitin vedet.

Nykytila ja suojelu

Kuloveden valuma-alue on laaja ja veden vaihtuvuus nopeaa. Valuma-alueella sijaitsee runsaasti peltoa, joka näkyy vedenlaadussa kohonneena ravinnetasona. Vedenlaatu määräytyy nykyisin pitkälti Nokianvirrasta tulevan veden laadun mukaan. Kuloveden vesi on sameahko ja lievästi ruskeaa, mutta happamuustaso on normaali. Lievä rehevyys aiheuttaa leväsamennusta ja ajoittain sinileväkukintoja. (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry)

Vesistön tila on pitkällä aikavälillä parantunut kuormituskevennyksen ansiosta. Kuloveden vedenlaatu on parhaimmillaan hyvä ja heikoimmillaan vain välttävä. Kokonaisarvioksi vedenlaadun voidaan sanoa olevan tyydyttävää. (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry)

Kulovesi.jpg

Klorofylli a:n ja kokonaisfosforin pitoisuudet (μg/l) veden pintakerroksessa (0-2 m) Kulovedellä kasvukauden keskiarvona v. 1990-2014. Kulovesi on tyypitelty keskikokoiseksi humusjärveksi (Kh), jossa hyvän vedenlaadun saavuttamiseksi klorofylli a:n pitoisuuden tulee olla alle 11 μg/l ja kokonaisfosforin alle 28 μg/l.

Järven syvänteissä esiintyy happikatoa (0 mg/l) loppukesäisin. Kesäniemen syvänteessä happikatoa esiintyy koko alusvedessä eli noin 20 m syvyydeltä pohjaan (36 m). Kelmetsaaren syvänteessä (36 m) esiintyy alusvedessä pääasiallisesti happivajetta (alle 5 mg/l). Sen sijaan pohjanläheisessä vedessä esiintyy myös happikatoa.

Järvellä on tehty koekalastusta vuonna 2008. Särkikalojen osuudeksi saatiin noin 50 % koko kalasaaliin painosta. Lisäksi järvellä on tehty muun muassa pienialaista ruoppausta ja venerantojen vesikasvillisuuden niittoja.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Yhdessä Rautaveden kanssa Kulovesi muodostaa yhden maamme parhaista kuhanpyyntialueista. Kuloveden merkittävämpiä saaliskaloja ovat myös sulkava, hauki, ahven, särki ja toutain. Järvellä tavataan myös siikaa, lahnaa ja kuoretta.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Kuloveden rannalla sijaitsevat Nokian kylät Siuro ja Suoniemi sekä Sastamalan Karkunkylä, Kutala ja Tyrisevä.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Järvien vedenlaatu. Nokia/Kulovesi. Luettu 28.5.2014. [1]