Lammasjärvi (59.912.1.001)

Jump to: navigation, search
202 145 000 m³
0.202 km³
202 145 000 000 l

Lammasjärvi is a large lake in the Oulujoki (59) main catchment area. It is located in the region: Kainuun maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Kainuun ELY Centre.

The lake

Name: Lammasjärvi
Lake code: 59.912.1.001
Catchment area: Lammasjärven alue (59.912)
Main catchment area: Oulujoki (59)

Basic information

Surface area: 4 681.57 ha
Depth: 21 m
Mean depth: 4.32 m
Volume: 202 145 000 m³0.202 km³
202 145 000 000 l

Shoreline: 219.23 km
Elevation: 162.6 m

Administrative divisions

Municipality: Kuhmo
Region: Kainuun maakunta
ELY centre: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

20 toukokuu 2020
Solid ice cover
Ympäristöhallinnon havaintopaikka

30 huhtikuu 2020
Solid ice cover (54 cm)
Ympäristöhallinnon havaintopaikka

30 huhtikuu 2020
Solid ice cover (54 cm)
Ympäristöhallinnon havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Harjus, Jokirapu and Muikku

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

64° 7' 5.88", 29° 36' 38.88"

Järven erityispiirteet

Lammasjärvi sijaitsee Kainuussa, Sotkamon reitillä. Järven pinta-ala on 46,8 km² ja se on Suomen 84. suurin järvi. Keskisyvyys on 4,3 metriä ja suurin syvyys 21 metriä.

Valuma-alue on järvi mukaan lukien 3444 km² ja järvisyys 10,8 %. Poroselkään laskeva Lentua muodostaa valuma-alueesta runsaat puolet, 2045 km². Saunajoen-Kesselinjoen osavaluma-alue on 891 km². Sen latvat ovat Venäjän puolella.

Lammasjärven suurin saari on Likosaari, 107 ha.


Virtaama

Lammasjärven vedenkorkeutta on mitattu vuodesta 1896. Keskivedenkorkeus on ollut N60+ 162,60 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 139 cm. Ylin vedenkorkeus oli N60+ 164,43 m (toukokuussa 1943) ja alin N60+ 161,92 m (huhtikuussa 1942), joten äärivaihtelu on ollut 251 cm. Ääriarvojen ajankohtien ero oli siis vain 13 kuukautta, vaikka havaintoja on pitkälti toistasataa vuotta!

Virtaamahavaintoja on järven luusuasta vuodesta 1901 alkaen. Keskivirtaama on ollut 57 m3/s, keskiylivirtaama 140 m3/s ja keskialivirtaama 14 m3/s. Äärivirtaamat ovat olleet 268 m3/s (toukokuussa 1943) ja 7 m3/s (maaliskuussa 1942).

Jäät

Lammasjärveltä on runsaasti jäähavaintoja. Havaintopaikka sijaitsee Kuhmon keskustassa. Näköpiiri kattaa lähinnä Kontiolansalmen alueen. Jäätymis- ja jäänlähtöhavaintoja on talvesta 1885-1886 alkaen, ne päättyivät 1996 havainnoinnin siirryttyä Fortumille. Jäänpaksuusaseman aloitettua uudelleen 2003 havaintoja saadaan jälleen. Varhaisin jäätyminen on ollut 11. lokakuuta vuonna 1903, myöhäisin 19. joulukuuta 2006. Jäänlähdön ääripäivät ovat olleet 30. huhtikuuta 1921 ja 10. kesäkuuta 1899.

Jäänpaksuutta on mitattu talvesta 1960–1961 alkaen, mutta havaintosarjassa on aukkoja. Jään keskimääräinen talvikautinen maksimipaksuus on ollut 59 cm, koko jakson ennätyspaksuus 80 cm huhtikuulta 1971.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla