Livojärvi (61.533.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
191 707 000 m³
0,192 km³
191 707 000 000 l

Livojärvi on iso järvi Iijoki (61) -päävesistössä. Se sijaitsee Lapin maakunnassa ja kuuluu Lapin ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Livojärvi
Järvinumero: 61.533.1.001
Vesistöalue: Livojärven valuma-alue (61.533)
Päävesistö: Iijoki (61)

Perustiedot

Pinta-ala: 3 295,9 ha
Syvyys: 28 m
Keskisyvyys: 5,78 m
Tilavuus: 191 707 000 m³0,192 km³
191 707 000 000 l

Rantaviiva: 118,25 km
Korkeustaso: 243,7 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Posio
Maakunta: Lapin maakunta
ELY-keskus: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

9 heinäkuu 2011
Ei levää
Autioselkä

9 heinäkuu 2011
Ei levää
Hirsiselkä

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Harjus, Hauki, Jokirapu ja Muikku

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Livojärvi on yli 20 km pitkä ja vain pari kilometriä leveä järvi. Järven kautta kulkee pituussuunnassa huomattava harjujakso. Hiekka-, somerikko- ja turverannat ovat yleisiä. Livojärvi on bifurkaatiojärvi ja siitä lähtee kaksi laskujokea. Livojärvi on säännöstelemätön ja veden laadultaan varsin luonnontilainen.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Järvityypiltään alue kuuluu korte-ruokojärviin. Harjurannat muistuttavat kasvillisuudeltaan lähinnä nuottaruohojärven rantoja, sillä järven tavallisimpia vesikasveja ovat lahnaruoho ja nuottaruoho. Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : kuikka, laulujoutsen

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven rannoilla on paikoitellen lomamökkejä. Osa soista on ojitettu ja metsiä on harsittu lievästi n. 30 v. sitten.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Ympäristö.fi