Narvijärvi (33.009.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
11 581 100 m³
0,0116 km³
11 581 100 000 l

Narvijärvi on melko iso järvi Lapinjoki (33) -päävesistössä. Se sijaitsee Satakunnan maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Narvijärvi
Järvinumero: 33.009.1.001
Vesistöalue: Narvinojan valuma-alue (33.009)
Päävesistö: Lapinjoki (33)

Perustiedot

Pinta-ala: 411,13 ha
Syvyys: 6,53 m
Keskisyvyys: 2,82 m
Tilavuus: 11 581 100 m³0,0116 km³
11 581 100 000 l

Rantaviiva: 21,42 km
Korkeustaso: 28,9 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

27 syyskuu 2020 19:06:00
12,5 °C
Rotarien leväseurannan havaintopaikka (Houninlahti)

27 syyskuu 2020 19:06:00
Hieman levää
Rotarien leväseurannan havaintopaikka (Houninlahti)

15 syyskuu 2020 15:27:00
Hieman levää
Rotarien leväseurannan havaintopaikka (Houninlahti)

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Toutain

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila

Narvijärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on hyvä. Vedessä on kohtalaisesti fosforia ja typpeä. Kokonaisfosforipitoisuus on hieman laskussa suurimpiin mitattuihin pitoisuuksiin verrattuna. Kokonaistypen kesäpitoisuus on vakiintunut 2000-luvulla noin 600 µg/l:n tasolle, mutta talvipitoisuuksissa on vaihtelua. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut. Järvessä esiintyvä limalevä voi selittää ajoittain korkeita klorofyllipitoisuuksia.

Narvijärven veden happipitoisuus on pintavedessä pääsääntöisesti hyvä, mutta voi joskus talvella laskea. Pohjan lähellä esiintyy talvisin hapen vajausta. Vesi on melko humuspitoista ja hieman sameaa. Näkösyvyys on kesäisin ollut pääsääntöisesti hyvä ja vaihdellut viime vuosina 1,5-2,7 metrin välillä. Pintaveden pH-arvo on ollut viime kesämittauksissa 7,3-7,5 ja talvella enimmillään 7.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 11.9.2012

Päivitetty 16.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 25.6.2015

Päivitetty 16.7.2018

Suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla