Oijärvi (63.021.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
23 396 000 m³
0,0234 km³
23 396 000 000 l

Oijärvi on iso järvi Kuivajoki (63) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Oijärvi
Järvinumero: 63.021.1.001
Vesistöalue: Oijärven lähialue (63.021)
Päävesistö: Kuivajoki (63)

Perustiedot

Pinta-ala: 2 104,92 ha
Syvyys: 2,42 m
Keskisyvyys: 1,11 m
Tilavuus: 23 396 000 m³0,0234 km³
23 396 000 000 l

Rantaviiva: 60,26 km
Korkeustaso: 89,8 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

20 maaliskuu 2019
Yhtenäinen jääpeite (57 cm)
Ympäristöhallinnon havaintopaikka

10 maaliskuu 2019
Yhtenäinen jääpeite (57 cm)
Ympäristöhallinnon havaintopaikka

28 helmikuu 2019
Yhtenäinen jääpeite (56 cm)
Ympäristöhallinnon havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Hauki, Jokirapu ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Oijärvi on Kuivajoen vesistön suurin järvi Kuivaniemellä, Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Sen pinta-ala on 21,0 km². Järvi on hyvin matala, keskisyvyys on vain 1,1 metriä ja suurin syvyys 2,4 metriä. Niemet ja saaret jakavat järven neljään osa-altaaseen, jotka ovat Oijärvi, Lammasjärvi, Matilanjärvi ja Mursunjärvi. Kolmen viimeksi mainitun muodostama, maapadolla erotettu osa kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan ja valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.

Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 711 km² ja järvisyys 4,3 %. Suurin järveen laskeva joki on Kivijoki, 570 km². Järvi on bifurkaatio; se purkautuu sekä Kuivajoen että säännöstelykanavan kautta. Vuonna 1955 aloitetun säännöstelyn avulla pyritään varastoimaan keväisiä sulamisvesiä ja siten pienentämään tulvahuippua. Säännöstelytilavuus on yhteensä 19 milj. m3.

Vedenkorkeus ja virtaama

Vedenkorkeuksia on SYKEn rekisterissä vuodesta 1954 alkaen. Keskivedenkorkeus on ollut N60+89,88 m ja keskimääräinen vuotuinen vaihtelu 145 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+92,16 m (toukokuussa 1955) ja alin N60+89,23 m (huhtikuussa 1979), joten äärivaihtelu on ollut 293 cm.

Virtaamahavaintoja on Kuivajoelta Ravaskasta vuodesta 1965 alkaen. Keskivirtaama on ollut 16 m3/s, keskiylivirtaama 181 m3/s ja keskialivirtaama 1,9 m3/s. Äärivirtaamat ovat olleet 327 m3/s (toukokuussa 1977) ja 0,45 m3/s (syyskuussa 2006).

Pintaveden lämpötila ja jäät

Pintaveden lämpötilaa on mitattu vedenkorkeusasteikon tuntumassa vuodesta 1961 lähtien. Havainnot tehdään jopa päivä aamulla klo 8. Keskiarvo koko havaintojaksolla on ollut kesäkuussa 15,2, heinäkuussa 17,9 ja elokuussa 15,3 astetta. Matala järvi, melko lämmin vesi.

Jäätymis- ja jäänlähtöhavaintoja on talvesta 1953–1954 alkaen ja havainnot jatkuvat edelleen. Varhaisin jäätyminen on ollut 7. lokakuuta vuonna 1968, myöhäisin 21. marraskuuta 2000. Jäänlähdön ääripäivät ovat olleet 4. toukokuuta 1990 ja 1. kesäkuuta 1997.

Jäänpaksuushavaintoja on SYKEn rekisterissä vuodesta 1961 alkaen. Jään keskimääräinen talvikautinen maksimipaksuus on ollut 67 cm, koko jakson ennätyspaksuus 85 cm maaliskuulta 1979.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Räinä P. & Pakanen S. 1994: Oijärven eteläosa. - Aureola 19:113-116.