Patajärvi (14.284.1.001)

Hoppa till: navigering, sök

Patajärvi är en ganska stor insjö i Kymijoki (14) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Mellersta Finlands landskap. Den hör till ELY-centralen i Mellersta Finlands verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Patajärvi
Sjönummer: 14.284.1.001
Avrinningsområde: Patajärven valuma-alue (14.284)
Huvudavrinningsområde: Kymijoki (14)

Basuppgifter

Yta: 127,89 ha
Djup:
Medeldjup:
Volym:
Strandlinje: 11,62 km
Höjd över havet: 90,4 m

Administrativa områden

Kommun: Jyväskylä
Landskap: Keski-Suomen maakunta
ELY-central: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser

Det finns inte vattendragprognoser för den här sjön

Fiskar

Fiskatlas:
Ahven och Jokirapu

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat

Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

62° 9' 34.92", 25° 26' 40.92"

Järven erityispiirteet

Patajärvi sijaitsee Tikkalan ja Ylä-Muuratjärven kylien alueella, entisen Korpilahden kunnan, nykyisen Jyväskylän kaupungin keskiosissa. Patajärven kaakkoiskulmasta laskeva Mattilanjoki yhdistää Patajärven sen länsipuoliseen Muuramen Muuratjärveen. Patajärven luoteispäähän laskevat järven merkittävimmät uomat, Hangasoja ja Heinäjoki.

Patajärven pohjoispäässä sijaitseva Myllyvuori on osa ”Särkijärven metsä – Myllyvuori” -Natura 2000 -luonnonsuojelualuetta.

Nykytila ja suojelu

Patajärven valuma-alueen pinta-ala on 55,5 km². Siitä 75 % on metsäistä kangasmaata, 9 % vähäpuustoista aluetta (johon luetaan hakkuualat, vähäpuustoiset suot), 7 % on peltoa, 4 % vesialuetta (itse Patajärvi mukaan luettuna), 4 % metsäistä turvemaata ja alle 1 % on rakennettua aluetta.

Järven syvin kohta ulottuu 18 metriin. Keskisyvyys (6 m) ja tilavuus (7,68 milj m³) perustuvat asiantuntijoiden arvioihin, sillä järveä ei ole luodattu. Viipymä Patajärvellä on noin 5,3 kk ja keskivirtaama 0,56 m³/s.

Patajärvi on luokiteltu runsashumuksiseksi järveksi (Rh), joka on ekologiselta tilaltaan (2013) erinomaisessa kunnossa.

Patajärvestä on vedenlaatutietoja jo vuodesta 1972, sillä se on toiminut Keski-Suomen ELY-keskuksen, entisen Keski-Suomen ympäristökeskuksen vertailujärvenä. Myös Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitos on tehnyt järvellä tutkimuksia. Patajärven vedenlaadusta on siis huomattavasti paremmin tietoa kuin yleensä vastaavan kokoisesta järvestä.

Patajärveen kohdistuva kuormitus on hajakuormitusta, jota aiheutuu maa- ja metsätalouden toimista, haja-asutuksesta, ilmalaskeumasta sekä luonnon omasta kuormasta. Patajärven kuormitusta on tutkittu vuosina 2001–2005, jolloin keskiarvojen perusteella arvioitiin, että järveen kohdistuva fosforikuorma on 1,0 kg fosforia ja 30 kg typpeä vuorokaudessa. Järven päällysveden keskimääräiseksi fosforipitoisuudeksi arvioitiin 20 μg/l ja typpipitoisuudeksi 600 μg/l. Päällysveden ravinnepitoisuudet eivät ole juurikaan muuttuneet tarkkailujakson (1970-luvun) alkuvuosiin verrattuna. Järvi luokitellaan lievästi rehevähköksi fosforipitoisuuden perusteella.

Voimakkaasta veden kerrostumisesta johtuen Patajärven alusvedessä saattaa esiintyä hapettomuutta lähinnä loppukesäisin. Talvisinkin alin vesikerros on yleensä vähähappinen.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Patajärvellä on tavattu koekalastusten perusteella särkikaloja, kuhaa, kiiskeä, haukea ja ahvenia.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

  • Muuratjärven osakaskunta (2005-2006). Korpilahden Patajärven hoidon ja kunnostuksen yleissuunnitelma. Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus.