Pitkäjärvi (35.319.1.017)

Jump to: navigation, search
Pitkäjärvi is a medium-sized lake in the Kokemäenjoki (35) main catchment area. It is located in the region: Pirkanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pirkanmaan ELY Centre.

The lake

Name: Pitkäjärvi
Lake code: 35.319.1.017
Catchment area: Sorilanjoen valuma-alue (35.319)
Main catchment area: Kokemäenjoki (35)

Basic information

Surface area: 43.01 ha
Depth:
Mean depth:
Volume:
Shoreline: 7.09 km
Elevation:

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Jokirapu and Suutari

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

Järven erityispiirteet

Pitkäjärvi sijaitsee noin 12km koilliseen Tampereen kaupungista. Järvellä on pinta-alaa 43ha ja syvyyttä 14m. Järven itäpuolella on suoalueita, joista virtaa humuspitoista vettä kaivettuja ojia pitkin järveen. Järvi on lähes luonnontilainen.

Nykytila ja suojelu

Hertta-tietokannan mukaan järvellä on otettu veden laatu näytteitä 5 kertaa aikavälillä 1993-2014. Tuloksia on saatavilla kuitenkin kahdesta näytekerrasta vuosilta 1993 ja 2008. Näytteenottajina ovat toimineet Tampereen kaupungin vesihuolto-osasto ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys.

Vuoden 1993 mittauksissa hapen kyllästysaste oli päällysvedessä 41% ja 7m syvyydessä 13%. Kokonaisfosforipitoisuus oli päällysvedessä 6µg/l ja 10m syvyydessä 29µg/l. Näkösyvyys oli 1,8m.

Vuonna 2008 hapen kyllästysaste oli päällysvedessä 80% ja 11m syvyydessä 0%. Kokonaisfosforipitoisuus oli vastaavasti 15µg/l ja 10µg/l. Kokonaistyppipitoisuus oli päällysvedessä 400µg/l ja alusvedessä 430µg/l. Näkösyvyys oli 2,0m.

Järven tilaa heikentävät humuspitoiset valumavedet ja heikko vedenvaihtuvuus. Vaikka järveen virtaa humuspitoista vettä, on järvi melko niukkaravinteinen. Järven tilan on arvioitu olevan tyydyttävän tasolla.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Järven rannoilla on melko paljon asutusta.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla