Puujärvi (23.023.1.002)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
53 741 100 m³
0,0537 km³
53 741 100 000 l

Puujärvi on iso järvi Karjaanjoki (23) -päävesistössä. Se sijaitsee Uudenmaan maakunnassa ja kuuluu Uudenmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Puujärvi
Järvinumero: 23.023.1.002
Vesistöalue: Puujärven valuma-alue (23.023)
Päävesistö: Karjaanjoki (23)

Perustiedot

Pinta-ala: 644,82 ha
Syvyys: 21,68 m
Keskisyvyys: 8,33 m
Tilavuus: 53 741 100 m³0,0537 km³
53 741 100 000 l

Rantaviiva: 25,91 km
Korkeustaso: 46,2 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

25 kesäkuu 2019 15:00:00
Hieman levää
Uimaranta

17 kesäkuu 2019 12:35:00
Hieman levää
Uimaranta

1 syyskuu 2017 16:15:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Kontolansalmi)

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Muikku ja Toutain

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Kuvat

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Puujärvi on kirkasvetinen harjusulkujärvi II Salpausselän, Karjalohjan selän pohjoispuolella. Järvi saa pääosan vedestään lähteistä, ainoa jonkin verran vettä järveen tuova "joki" on Luhju, jossa keskivirtaama on järven kannalta vähämerkityksellinen, vain 80 l/s.

Nykytila ja suojelu

Puujärven koko vesialue kuuluu Natura 2000 ohjelmaan. Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry on perustettu ennakkoluulottomasti vuonna 1967, toimien edelleen aktiivisesti.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Kalastoltaan Puujärvi on tavanomainen. Ahven, hauki, kiiski, made, kuha, kivennuoliainen, särki, salakka, lahna, sorva, ruutana, kuore, muikku, siika, taimen sekä järvilohi. Haukikanta on runsas sekä isokokoista, ahvenkannassa on myös suuria yli kilon yksilöitä. Lahna on runsastunut ja suurimmat saadut yksilöt viime vuosina ovat olleet viiden kilon luokkaa. Siikaa vaivaa haukimato, tehden siitä saaliskalana lähes käyttökelvottoman, muikku on suurta noin 100 g ja vaikeasti pyydettävää. Kuhaa on istutettu vastoin kaikkea yleisitä tietoa sen mahdollisuutta selvitä kirkasvetisessä järvessä, kanta on harva ja sitä saadaan saaliina satunnaisesti. Muikun ja siian epäillään mahdollisesti olevan kotoperäisä, varmuutta ei ole saatavissa, sillä ainakin sikaa tiedetään istutetun jo 1930 luvulla.

Jokirapukanta on menetetty vuonna 1984 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimesta istutetun täpläravun ja -96 siinä koetun laajan rapuruton vuoksi.

Linnusto on uusiutunut. Härkälintu saapui muutama kymmenen vuotta sitten sulostuttamaan laulullaan kuulijoita, sittemmin Kanadan hanhi yleistyi kiusaksi asti, kunnes kyhmyjoutsen tuli järvelle hätistellen hanhia muualle, viimeisenä laulujoutsen on ottanut järven haltuunsa, huomattavasti harvenneen hanhikannan rinnalla. Kuikka esiintyy pareina tai parvina. MERIMETSOa on nähty viime vuosina Puujärvellä, onneksi se ei vielä ole alkanut pesiä.

Asutus ja vesistön käyttötavat

Puujärven vesiensuojeluyhdistys ry. http://www.puujarvi.fi