Pyhäjärvi (54.051.1.001)

Jump to: navigation, search
770 284 000 m³
0.77 km³
770 284 000 000 l

Pyhäjärvi is a large lake in the Pyhäjoki (54) main catchment area. It is located in the region: Pohjois-Pohjanmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Pohjois-Pohjanmaan ELY Centre. Pyhäjärvi is the region lake of Pohjois-Pohjanmaan maakunta.

The lake

Name: Pyhäjärvi
Lake code: 54.051.1.001
Catchment area: Pyhäjärven lähialue (54.051)
Main catchment area: Pyhäjoki (54)

Basic information

Surface area: 12 178.5 ha
Depth: 27 m
Mean depth: 6.27 m
Volume: 770 284 000 m³0.77 km³
770 284 000 000 l

Shoreline: 244.53 km
Elevation: 139.6 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

30 huhtikuu 2019
Solid ice cover
Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Pyhäsalmi)

20 huhtikuu 2019
Solid ice cover (43 cm)
Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Pyhäsalmi)

10 huhtikuu 2019
Solid ice cover (53 cm)
Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Pyhäsalmi)

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts
Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku and Säyne (kala)

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pictures

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

63° 35' 16.8", 25° 56' 7.44"

Järven erityispiirteet

Pyhäjoen latvoilla Pyhäjärven kunnassa sijaitseva Pyhäjärvi on suurin järvi, joka sijaitsee kokonaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Viisi seuraavaksi suurinta järveä sijaitsevat maakunnan toisella laidalla, Koillismaalla. Pyhäjärven ala on 121,8 km², Suomen järvien pinta-alatilastossa se on sijalla 38.

Pyhäjärven valuma-alue on järvi mukaan luettuna 676 km², joten järvi itse muodostaa valuma-alueesta lähes viidenneksen. Suurin osavaluma-alue on Komujoki, 98 km².

Pyhäjärven keskisyvyys on 6,3 m ja suurin syvyys 27 m. Järvessä on 115 saarta, kaikki melko pieniä. Rantaviivan kokonaispituus on 244 km.

Vedenkorkeus ja virtaama

Pyhäjärven vedenkorkeutta on havaittu vuodesta 1919. Havainnot puuttuvat kokonaan vuodelta 1939. SYKEn vedenkorkeusasteikko sijaitsee Pyhäsalmella (YKJ 7064900, 3450414). Pyhäjärveä on säännöstelty vuodesta 1960. Säännöstelyn alkamisen jälkeen keskivedenkorkeus on ollut N60+ 139,51 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on tänä aikana ollut 75 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut N60+ 140,05 m (vuonna1962) ja alin N60+ 138,84 m (huhtikuussa 1961 ja 1969), joten äärivaihtelu on ollut 219 cm. Luonnontilaisella kaudella ylin vedenkorkeus oli N60+ 141,03 m (kesäkuussa 1927).

Virtaamahavaintoja on Pyhäjärven luusuasta vuodesta 1971 lähtien. Keskivirtaama on ollut 5,7 m3/s, keskiylivirtaama 10 m3/s ja keskialivirtaama 1,4 m3/s. Äärivirtaamat ovat olleet 13 m3/s (kesäkuussa 2008) ja 0,0 m3/s (useana vuotena). – Järvi on ollut säännöstelty vuodesta 1961.

Jäähavainnot

Jäätymis- ja jäänlähtöhavaintoja on talvesta 1920–1921 alkaen ja havainnot jatkuvat edelleen. Havainnoissa on sekaisin sekä Junttiselän että eteläisen ison selän jäätymisiä. Aina ei ole varmuutta kumpaa tarkoitetaan. Varhaisin jäätyminen on ollut 8. lokakuuta vuonna 1976, myöhäisin 28. joulukuuta 2006. Jäänlähdön ääripäivät ovat olleet 26. huhtikuuta 2007 ja 29. toukokuuta 1923 ja 1955.

Jäänpaksuushavaintoja on vuodesta 1961 lähtien. Jään keskimääräinen talvikautinen maksimipaksuus on ollut 59 cm, koko jakson ennätyspaksuus 82 cm maaliskuulta 1998.

Nykytila ja suojelu

Pyhäjärven saaret kuuluvat valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Maa-alueiden suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja vesialueiden suojelu vesilain nojalla.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : Kalatiira, Kuikka, Laulujoutsen

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla