Saarva (14.918.1.004)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Saarva on melko iso järvi Kymijoki (14) -päävesistössä. Se sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja kuuluu Etelä-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Saarva
Järvinumero: 14.918.1.004
Vesistöalue: Tervajärven valuma-alue (14.918)
Päävesistö: Kymijoki (14)

Perustiedot

Pinta-ala: 313,47 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 18,7 km
Korkeustaso: 101,5 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Saarva sijaitsee sekä Hirvensalmen että Mäntyharjun kunnassa. Järvi kuuluu Tervajärven valuma-alueeseen sekä Vuohijärven alueeseen. Vesialue on Kymijoen vesistöalueen toisen jakovaiheen alue ja osa Mäntyharjun reittiä. Vuohijärven alue jakautuu yhdeksään kolmannen jakovaiheen valuma-alueeseen. Saarvan pinta-ala on 314 ha ja sen rantaviivan pituus on 18,7 km.

Tutkimusalueena on ollut 20 m:n syvänne Soiniemen länsipuolella. Saarva on kirkasvetinen, mutta pohjanläheinen vesikerros on ajoittain sameaa. Järven vesi on väriltään vain hieman rusehtavaa ja on tyypiltään niukkahumuksinen. Tutkimustiedon mukaan järvi on rehevyystasoltaan karu. Virkistyskäyttö luokituksen mukaan järvi kuuluu luokkaan erinomainen. Luokitus on tehty syvänteen vedenlaatutekijöiden mukaan, jolloin rantavyöhykkeen mahdollista rehevöitymistä ei ole voitu ottaa luokituksessa huomioon.

Nykytila ja suojelu

Järvi on kuulunut alueelliseen järvien tila- ja käyttökelpoisuuskartoitukseen vuosina 1992-95 ja 2004-05. Saarvan 053 viimeisin vedenlaatu tutkimus on tehty 31.8.2009 ja tekijänä oli Etelä-Savon ELY. Kokonaissyvyys tällä mittauspisteellä on 21 metriä ja näkösyvyys oli erinomainen. Kokonaisfosfori ja lehtivihreä olivat erinomaiset. Sameus ja väriluku olivat erinomaiset pintavedessä, mutta pohjalla arvot huononi. Hapen kyllästysaste oli 1 ja 5 metrissä erinomaiset, mutta syvemmältä otetuissa näytteissä ilmeni vakavia happiongelmia (14-22 %).

Kulttuurimaisema-alueiksi on luokiteltu Uusi-Mikkolan rantapellot. Alueet, jotka tulisi säilyttää luonnontilaisina: Myllykankaan tervaleppä ja -lehto. Maisemansuojelun kannalta arvokkaat alueet: Myllysaari ja luodot.

Lähteet: Hirvensalmen länsiosan rantayleiskaava 2012, Valtion ympäristöhallinto.