Savojärvi (28.005.1.002)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
1 804 780 m³
0,0018 km³
1 804 780 000 l

Savojärvi on melko iso järvi Aurajoki (28) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Savojärvi
Järvinumero: 28.005.1.002
Vesistöalue: Järvijoen valuma-alue (28.005)
Päävesistö: Aurajoki (28)

Perustiedot

Pinta-ala: 123,86 ha
Syvyys: 1,9 m
Keskisyvyys: 1,46 m
Tilavuus: 1 804 780 m³0,0018 km³
1 804 780 000 l

Rantaviiva: 7,01 km
Korkeustaso: 68,1 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

19 kesäkuu 2017 14:30:00
Hieman levää
Savojärven uimaranta, Nousiainen

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu ja Suutari

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Savojärvi sijaitsee Pöytyällä Varsinais-Suomen maakunnassa. Se on Aurajoen vesistön kahdestatoista järvestä selvästi suurin, ala on 1,24 km². Järvi on matala, keskisyvyys on 1,5 metriä ja suurin syvyys noin kaksi metriä.

Järveä on säännöstelty 1950-luvun alkupuolelta lähtien Turun vesihuoltoa varten. Käyttö on nykyään vähäistä. Kuivakausina, kuten vuoden 2002 syksyllä, järvi laskettiin kuitenkin lähes tyhjäksi.

Osa Savojärvestä kuuluu vuonna 1998 perustettuun Kurjenrahkan kansallispuistoon.

Laskujoella on vetinen nimi – se on Järvijoki. Suomen kaksi muuta Savojärveä eivät nekään sijaitse Savossa vaan Inarissa.

Nykytila ja suojelu

Savojärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Vedessä on melko runsaasti fosforia ja typpeä. Kokonaisfosforipitoisuus on ollut kesällä suurempi kuin talvella, kun taas kokonaistyppipitoisuudet ovat talvella suurimmillaan. Ravinnepitoisuuksissa ei ole osoitettavissa merkittäviä muutoksia. Planktonlevien määrään verrannollisen a-klorofyllin pitoisuudet ovat vaihdelleet huomattavasti, ja pitoisuudet ovat toisinaan olleet erittäin suuria. Järven kasviplanktonlajistoon kuuluva limalevä voi selittää suuret klorofyllipitoisuudet.

Kesäisin järven happipitoisuus on ollut hyvä, mutta talvisin esiintyy voimakastakin hapen vajausta.

Veden humuspitoisuus on voimakasta ja kasvanut pitkällä aikavälillä. Vesi on sameaa, ja näkösyvyys on pienentynyt huomattavasti 1970-luvulta nykypäivään. Veden happamuutta kuvaava pH-arvo on ollut viime kesämittauksissa 6,2-6,4, mutta talvisin selvästi alempi.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 8.8.2013

Päivitetty 23.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 8.8.2013

Päivitetty 27.9.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla