Savojärvi (28.005.1.002)

Jump to: navigation, search
1 804 780 m³
0.0018 km³
1 804 780 000 l

Savojärvi is a rather large lake in the Aurajoki (28) main catchment area. It is located in the region: Varsinais-Suomen maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Varsinais-Suomen ELY Centre.

The lake

Name: Savojärvi
Lake code: 28.005.1.002
Catchment area: Järvijoen valuma-alue (28.005)
Main catchment area: Aurajoki (28)

Basic information

Surface area: 123.86 ha
Depth: 1.9 m
Mean depth: 1.46 m
Volume: 1 804 780 m³0.0018 km³
1 804 780 000 l

Shoreline: 7.01 km
Elevation: 68.1 m

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

19 kesäkuu 2017 14:30:00
Some algae
Savojärven uimaranta, Nousiainen

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu and Suutari

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other

You can add content when you are logged in.

60° 44' 39.48", 22° 24' 10.44"

Järven erityispiirteet

Savojärvi sijaitsee Pöytyällä Varsinais-Suomen maakunnassa. Se on Aurajoen vesistön kahdestatoista järvestä selvästi suurin, ala on 1,24 km². Järvi on matala, keskisyvyys on 1,5 metriä ja suurin syvyys noin kaksi metriä.

Järveä on säännöstelty 1950-luvun alkupuolelta lähtien Turun vesihuoltoa varten. Käyttö on nykyään vähäistä. Kuivakausina, kuten vuoden 2002 syksyllä, järvi laskettiin kuitenkin lähes tyhjäksi.

Osa Savojärvestä kuuluu vuonna 1998 perustettuun Kurjenrahkan kansallispuistoon.

Laskujoella on vetinen nimi – se on Järvijoki. Suomen kaksi muuta Savojärveä eivät nekään sijaitse Savossa vaan Inarissa.

Nykytila ja suojelu

Savojärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Vedessä on melko runsaasti fosforia ja typpeä. Kokonaisfosforipitoisuus on ollut kesällä suurempi kuin talvella, kun taas kokonaistyppipitoisuudet ovat talvella suurimmillaan. Ravinnepitoisuuksissa ei ole osoitettavissa merkittäviä muutoksia. Planktonlevien määrään verrannollisen a-klorofyllin pitoisuudet ovat vaihdelleet huomattavasti, ja pitoisuudet ovat toisinaan olleet erittäin suuria. Järven kasviplanktonlajistoon kuuluva limalevä voi selittää suuret klorofyllipitoisuudet.

Kesäisin järven happipitoisuus on ollut hyvä, mutta talvisin esiintyy voimakastakin hapen vajausta.

Veden humuspitoisuus on voimakasta ja kasvanut pitkällä aikavälillä. Vesi on sameaa, ja näkösyvyys on pienentynyt huomattavasti 1970-luvulta nykypäivään. Veden happamuutta kuvaava pH-arvo on ollut viime kesämittauksissa 6,2-6,4, mutta talvisin selvästi alempi.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 8.8.2013

Päivitetty 23.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 8.8.2013

Päivitetty 27.9.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla