Siikaisjärvi (36.065.1.002)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
7 479 600 m³
0,00748 km³
7 479 600 000 l

Siikaisjärvi on melko iso järvi Karvianjoki (36) -päävesistössä. Se sijaitsee Satakunnan maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Siikaisjärvi
Järvinumero: 36.065.1.002
Vesistöalue: Koirajoen alue (36.065)
Päävesistö: Karvianjoki (36)

Perustiedot

Pinta-ala: 475,96 ha
Syvyys: 4,98 m
Keskisyvyys: 1,57 m
Tilavuus: 7 479 600 m³0,00748 km³
7 479 600 000 l

Rantaviiva: 30,8 km
Korkeustaso: 42,4 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

24 syyskuu 2020 08:04:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

15 syyskuu 2020 14:47:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

9 syyskuu 2020 18:00:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet
Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki ja Jokirapu

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Nykytila

Siikaisjärvi on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Järven vedessä on melko runsaasti typpeä ja fosforia, eikä ravinnepitoisuuksissa ole selkeää muutossuuntaa tutkimusjaksolla. Järveä kuormittaa hajakuormitus. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut huomattavasti.

Veden happipitoisuus on ollut kesäisin hyvä, mutta talvisin on esiintynyt hapen vajausta pintaveteen asti ja pohjan lähellä happea on usein niukasti.

Siikaisjärven vesi on voimakkaasti humuspitoista ja melko sameaa. Veden näkösyvyys on hieman pienentynyt pitkällä aikavälillä. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut viime mittauskesinä kesäkaudella 6,3-6,9 ja talvisin selvästi alempi. Vesi voi siten olla ajoittain melko hapanta.


Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus, 19.6.2012

Päivitetty 23.7.2018

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.6.2015

Päivitetty 23.7.2018

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla