Syväri (04.631.1.001)

Hoppa till: navigering, sök
570 127 000 m³
0,57 km³
570 127 000 000 l

Syväri är en stor insjö i Vuoksi (04) huvudavrinningsområde. Sjön är belägen i Norra Savolaxs landskap. Den hör till ELY-centralen i Norra Savolaxs verksamhetsområde.

Insjön

Namn: Syväri
Sjönummer: 04.631.1.001
Avrinningsområde: Syvärin lähialue (04.631)
Huvudavrinningsområde: Vuoksi (04)

Basuppgifter

Yta: 8 073,6 ha
Djup: 41 m
Medeldjup: 6,99 m
Volym: 570 127 000 m³0,57 km³
570 127 000 000 l

Strandlinje: 460,27 km
Höjd över havet: 95,5 m

Administrativa områden

Kommun: Kuopio, Lapinlahti
Landskap: Pohjois-Savon maakunta
ELY-central: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vattenförvaltningsområde: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

De här uppgifterna kommer från data system som uppehålls av Finlands miljöcentral (SYKE). Om du upptäcker fel i uppgifterna, vänligen skriv om det på användaren SYKEs diskussionssida.

Diskussioner
Senaste observationer

21 syyskuu 2019 14:24:00
Lite alger
Syväri

21 syyskuu 2019 14:24:00
Koko rantaviiva.
Syväri

Syväri (04.631.1.001)-Syväri-ObsIMG-201909211424-10.jpg

27 kesäkuu 2019 10:55:00
Inga alger
Sääskiniemi

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vattendragprognoser
Fiskar

Fiskatlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku och Säyne (kala)

Nogrannare: Pm kala1 21x21.png

Användarnas observationer:
Användarna har inte lagrat fiskobservationer från denna sjö

Bilder

Pm leg 17x21.png Användare
Pm leg kokenut 17x21.png Erfaren
Pm leg asiantuntija 17x21.png Sakkunnig
Pm leg viranomainen 17x21.png Myndighet

Pm tapahtuma 17x21.png Evenemang
Pm havaintopaikka 17x21.png Observationsplats
Pm valokuva 17x21.png Fotografi
Pm kohde 17x21.png Annat


Du kan grunda nya platser om du loggar in först.

63° 18' 36", 28° 3' 46.8"

Syväri on iso järvi Vuoksen vesistössä Kuopion ja Lapinlahden kunnissa Pohjois-Savon maakunnassa.

Järven erityispiirteet

Syvärin pinta-ala on 80,7 km2 ja se on Suomen 54. suurin järvi. Keskisyvyys on 7 m ja suurin syvyys 41 m.

Saaria Syvärissä on runsaasti, suurimmat ovat Keinolansaari (151 ha), Aholansaari (147 ha), Horsma (97 ha) ja Autio (91 ha).

Syvärin valuma-alueen pinta-ala on järven luusuassa 2 430 km2, josta vettä on 11,1 %. Suurin osavaluma-alue on Nurmijoen valuma-alue (1 625 km2). Syväri kuuluu Nilsiän reittiin, ja on sen venereitin ylin purjehduskelpoinen vesistö.

Säännöstely

Syväriä säännöstellään voimatalouden tarpeita varten. Säännöstelyluvan haltija on Savon Voima Oyj. Säännöstely hoidetaan Lastukosken säännöstelypadolla.

Syväriä on säännöstelty vuodesta 1960 alkaen. Yläraja määräytyy lumen vesiarvon mukaan, ollen enintään NN+96,65 m ja alaraja alimmillaan on NN+94,20 m. Nykyinen säännöstelylupa on ollut voimassa vuodesta 1988 alkaen.

Syvärin säännöstely
Säännöstelyn aloitus 1960
Säännöstelyn tavoitteet Voimatalous, tulvasuojelu
Säännöstelyn luvanhaltija Savon Voima Oyj
Luvan mukainen säännöstelyväli 2,45 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 1,95 m
Säännöstelyn yläraja 1.3. NN+95,90 m, 1.4. NN+95,00 m ja 1.9.–31.12. NN+96,00 m
Säännöstelyn yläraja kevätkuukausina NN+96,10–96,65 m (vaihtelee lumen vesiarvon mukaan)
Säännöstelyn alaraja NN+95,00 m, 1.4.–7.5. NN+94,20 m
Säännöstelyn alaraja kesäkuukausina NN+95,40 m

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Nilsiän reitin säännöstelyn toimivuuteen

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Nilsiän reitin säännöstelyn toimivuuteen tutkittiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Savon Voima Oyj:n yhteisessä hankkeessa. Hankkeessa arvioitiin myös vedenkorkeusmuutosten vaikutusta järvien käyttömahdollisuuksiin ja tilaan.

Lisätietoa ilmastonmuutostarkasteluista löytyy hankkeen loppuraportista.

Vedenkorkeus ja virtaama

Syvärin vedenkorkeutta on mitattu vuodesta 1906 alkaen. Keskivedenkorkeus on koko mittausjakson aikana ollut NN+95,48 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 183 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut NN+97,61 m (toukokuussa 1943) ja alin NN+93,76 m (huhtikuussa 1972), joten äärivaihtelu on ollut 385 cm.

Syvärin lähtövirtaamia on SYKEn rekisterissä jaksoilta 1911–1958 ja 1989–2010. Aikaisemmalla, säännöstelemättömällä jaksolla keskivirtaama oli 27 m3/s, keskiylivirtaama 67 m3/s ja keskialivirtaama 8,4 m3/s. Äärivirtaamat olivat 118 m3/s (toukokuussa 1943) ja 2,1 m3/s (huhtikuussa 1948). Jälkimmäisellä, nykyisen säännöstelyluvan mukaisella jaksolla keskivirtaama oli 26 m3/s, keskiylivirtaama 80 m3/s ja keskialivirtaama 1,8 m3/s. Äärivirtaamat olivat 136 m3/s (toukokuussa 1989) ja 0,0 m3/s.

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla