Typenkierto

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tämä sivu on osa Itämeri-sanakirjaa.

Tapahtumaketju, jossa typpi muuttaa olomuotoaan.

Typenkierto1.jpg

Typen kiertoa Itämeren ekosysteemissä säätelevät sekä hapellisissa että hapettomissa oloissa elävät mikrobit. Hapen lisäksi typen kiertoon vaikuttavat orgaanisen aineen määrä ja laatu sekä ravinteiden pitoisuudet sedimentissä ja vedessä.

Osa kasviplanktoniin sitoutuneesta typestä laskeutuu ja kertyy syvänteisiin, jonne se jää enemmän tai vähemmän pysyvästi. Olosuhteiden vaihdellessa typpi voi vapautua takaisin kiertoon.

Typen prosessit tapahtuvat pääosin pohjan sedimentin hapekkaan ja hapettoman kerroksen rajapinnoilla, muutaman sentin syvyydellä.

Sedimentin bakteerit hajottavat pohjalle laskeutuvaa eloperäistä ainesta, jolloin ammonium-typpeä vaputuu nitraatiksi. Osa nitraatista joutuu denitrifoivien bakteerien käsiin, jolloin typpi muuttuu kaasuksi ja kohoaa ylös sekoittuen lopulta ilmakehän typpivarantoon. Denitrifikaatio on tärkein vesiekosyteemistä typpeä poistava prosessi. Osa bakteereista pelkistää nitraattia takaisin ammoniumtypeksi.

Jos pohjasedimentissä on riittävästi happea muuttuu eloperäisen aineksen hajotuksesta vapautunut ammoniumtyppi tehokkaasti nitraatiksi. Kun happipitoisuus on matala ammoniumtyppi siirtyy takaisin veteen ja voi kulkeutua pintakerrokseen levien käyttöön.

Typenkierto2.jpg

Katso myös