Vattenförvaltningsområden

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Tästä sivusta on myös suomenkielinen versio: Vesienhoitoalueet

I Finland planeras vattenvården skilt för varje vattenförvaltningsområde. Vattenförvaltningsområdena består av ett eller flera avrinningsområden. Inom vattenförvaltningsområdena utarbetas förvaltningsplaner och åtgärdsprogram genom vilka en god status för vattnen kan uppnås.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna är ansvariga myndigheter inom vattenförvaltningsområdena. I varje vattenförvaltningsområde finns en närings-, trafik- och miljöcentral som koordinerar vattenvårdsarbetet.

Externa länkar