Hinjärv (83.102.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Hinjärv on iso järvi Selkämeren rannikkoalue (83) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjanmaan maakunnassa ja kuuluu Etelä-Pohjanmaan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Hinjärv
Järvinumero: 83.102.1.001
Vesistöalue: Harrströmmin valuma-alue (83.102)
Päävesistö: Selkämeren rannikkoalue (83)

Perustiedot

Pinta-ala: 786,24 ha
Syvyys:
Keskisyvyys:
Tilavuus:
Rantaviiva: 35,4 km
Korkeustaso: 17,2 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Närpiö
Maakunta: Pohjanmaan maakunta
ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue:

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

20 marraskuu 2020
6,8 °C
Ympäristöhallinnon havaintopaikka

15 marraskuu 2020
4,6 °C
Ympäristöhallinnon havaintopaikka

8 marraskuu 2020
5,5 °C
Ympäristöhallinnon havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Hinjärvi (ruots. Hinjärvträsket) on Pohjanmaan maakunnan suurin luonnonjärvi, 7,9 km². Sitä selvästi suurempi on 1960-luvulla merenlahdista padottu Luodonjärvi (ruots. Larsmosjön), 68 km².

Hinjärven valuma-alue on noin 70 km². Laskujoki on Harrströminjoki. Sen valuma-alueen pinta-ala on 140 km² ja järvisyys 6,5 %. Hinjärvessä on useita saaria, suurin on Storö, 8 ha.

Hinjärveä on säännöstelty vuodesta 1967 alkaen. Talvella pintaa lasketaan, jotta kevättulvan huippua jokivarsilla voidaan leikata.

Pintavedet ja jäähavainnot

Pintaveden lämpötilaa on mitattu vuosina 1991–1997 sekä vuodesta 2003 alkaen. Havainnot tehdään jopa päivä aamulla klo 8. Keskiarvo koko havaintojaksolla oli kesäkuussa 15,6, heinäkuussa 18,1 ja elokuussa 16,4 astetta. Järven mataluudesta johtuen vesi lämpenee keväällä nopeasti ja kesäkuun keskiarvo onkin suomalaiselle järvelle varsin korkea.

Jäänpaksuushavaintoja on SYKEn rekisterissä vuosilta 1990–1997. Jään keskimääräinen talvikautinen maksimipaksuus oli 46 cm, koko jakson ennätyspaksuus 78 cm maaliskuulta 1994.

Nykytila ja suojelu

Hinjärven eteläosa on valtakunnallisesti arvokas lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Osa alueesta on varattu seutukaavassa SU-1 -alueeksi. Tällä hetkellä Natura-kohde on kokonaan suojelun ulkopuolella. Hinjärvi pyritään rauhoittamaan yksityismaan omistajien kanssa sovittavin rauhoitusehdoin.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Alueella esiintyviä lintudirektiivin eli luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY) annetun direktiivin liitteen I mukaisia lintulajeja ovat : sinisuohaukka, laulujoutsen, kurki, pikkulokki, uivelo, suokukko, kapustarinta, luhtahuitti, liro

Asutus ja vesistön käyttötavat

Hinjärvi on laajan alueen suurin järvi, jolla on käyttöarvoa kalataloudessa ja virkistyskäytössä.

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla