Porovesi (04.521.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
119 746 000 m³
0,12 km³
119 746 000 000 l

Porovesi on iso järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Savon maakunnassa ja kuuluu Pohjois-Savon ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Porovesi
Järvinumero: 04.521.1.001
Vesistöalue: Poroveden lähialue (04.521)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 2 211,5 ha
Syvyys: 24,97 m
Keskisyvyys: 5,41 m
Tilavuus: 119 746 000 m³0,12 km³
119 746 000 000 l

Rantaviiva: 61,51 km
Korkeustaso: 85,8 m

Hallinnolliset alueet

Kunta: Iisalmi
Maakunta: Pohjois-Savon maakunta
ELY-keskus: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

2 kesäkuu 2020 09:15:00
13 °C
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

2 kesäkuu 2020 09:15:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

24 syyskuu 2019 09:16:00
Ei levää
Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde

Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Porovesi on iso järvi Vuoksen vesistössä Iisalmessa Pohjois-Savon maakunnassa.

Järven erityispiirteet

Poroveden pinta-ala on 22,1 km2, keskisyvyys on 5,4 metriä ja suurin syvyys on 25 metriä. Se kuuluu Iisalmen reittiin.

Poroveden kanssa samassa tasossa on Nerkoonjärvi (15,7 km2) ja keskimäärin vain noin 5–10 cm ylempänä ovat Haapajärvi (25,9 km2), Iso-Ii (13 km2) ja Paloisjärvi - Kilpijärvi (9 km2).

Porovedessä on vähän saaria, suurin on Kumpusaari (4 ha).

Poroveden valuma-alueen pinta-ala on järvi mukaan lukien 4 661 km2, josta vettä on 5,9 %. Valtaosan valuma-alueesta muodostavat Haapajärven (1 941 km2), Paloisjärven (1 429 km2) ja Iso-Iin (1 164 km2) valuma-alueet.

Porovedestä vedet virtaavat Itikka- ja Peltosalmen kautta Nerkoonjärveen ja edelleen Nerohvirran kautta Iisalmen reitin alempaan keskusjärveen, Onkiveteen. Poro- ja Onkiveden välinen putouskorkeus on noin yksi metri.

Säännöstely

Porovettä on säännöstelty vuodesta 1951 alkaen. Porovettä ja sen kanssa likimain samassa tasossa olevia järviä säännöstellään maatalouden tulvasuojelun tarpeita varten. Lisätietoa Poroveden tasossa olevien järvien säännöstelystä löydät Onki- ja Poroveden säännöstelysivulta.

Vedenkorkeus ja virtaama

Poroveden vedenkorkeutta on mitattu Nerkoon yläasteikolla vuodesta 1968 alkaen. Keskivedenkorkeus koko mittausjakson aikana on ollut N60+85,85 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 154 cm. Ylin vedenkorkeus oli N60+88,16 m (toukokuussa 1898) ja alin N60+84,54 m (maaliskuussa 1979), joten äärivaihtelu on ollut 362 cm.

Virtaamatietoja Nerohvirrasta on SYKEn rekisterissä vuosilta 1911–1951 ja vuodesta 1983 alkaen. Keskivirtaama on ollut 46 m3/s, keskiylivirtaama on ollut 244 m3/s ja keskialivirtaama on ollut 6,3 m3/s. Suurin virtaama on ollut 424 m3/s (toukokuussa 1989) ja pienin 0,0 m3/s.

Jäähavainnot

Poroveden jäätymis- ja jäänlähtöhavaintoja on SYKEn rekisterissä vuosilta 1885–1893, 1927–1943 ja vuodesta 1961 alkaen. Varhaisin jäätyminen on ollut 22. lokakuuta 1992 ja myöhäisin 21. joulukuuta 2000 ja 2006. Jäänlähdön ääripäivät ovat olleet 1. toukokuuta 1990 ja 27. toukokuuta 1942. Havaintopaikan näköpiiri kattaa Iisalmen edustalla olevan Poroveden.

Nykytila ja suojelu

Poroveden vesienhoidolle on asetettu tavoitteita Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Lisätietoja järven nykytilasta ja vesienhoidon tavoitteista löydät tiivistetysti Poroveden järvikortista.

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla