Rikkavesi (04.721.1.001)

Loikkaa: valikkoon, hakuun
688 193 000 m³
0,688 km³
688 193 000 000 l

Rikkavesi on iso järvi Vuoksi (04) -päävesistössä. Se sijaitsee Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa ja kuuluu Pohjois-Karjalan ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järvi

Nimi: Rikkavesi
Järvinumero: 04.721.1.001
Vesistöalue: Rikkaveden lähialue (04.721)
Päävesistö: Vuoksi (04)

Perustiedot

Pinta-ala: 6 336,07 ha
Syvyys: 66,85 m
Keskisyvyys: 10,86 m
Tilavuus: 688 193 000 m³0,688 km³
688 193 000 000 l

Rantaviiva: 267,05 km
Korkeustaso: 101 m

Symbol lukko viranomainen.png

Nämä tiedot ovat peräisin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tietojärjestelmistä eikä niitä voi muokata. Jos havaitset tiedoissa virheitä voit ilmoittaa niistä Kahvihuoneen Virheet ja korjaukset -osastolla.

Keskustelut
Uusimmat havainnot

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Vesistöennusteet

Tälle järvelle ei ole saatavilla vesistöennusteita

Kalat

Kala-atlas:
Ahven, Hauki, Jokirapu, Kuore, Muikku ja Säyne (kala)

Tarkemmat tiedot: Pm kala1 21x21.png

Käyttäjien havainnot:
Tältä järveltä ei ole käyttäjien kalahavaintoja

Pm leg 17x21.png Käyttäjä
Pm leg kokenut 17x21.png Kokenut
Pm leg asiantuntija 17x21.png Asiantuntija
Pm leg viranomainen 17x21.png Viranomainen

Pm tapahtuma 17x21.png Tapahtuma
Pm havaintopaikka 17x21.png Havaintopaikka
Pm valokuva 17x21.png Valokuva
Pm kohde 17x21.png Muu kohde


Voit lisätä sisältöjä, kun olet kirjautunut sisään.

Järven erityispiirteet

Rikkavesi on Juojärven reittiin kuuluva järvi Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa. Järven pinta-ala on 63,4 km2 ja se on Suomen 66. suurin järvi. Keskisyvyys on 10,9 m ja suurin syvyys 67 m.

Järveen pohjoisesta pistävä Luikonniemi jakaa Rikkaveden leveähköön läntiseen ja kapeaan itäiseen altaaseen. Suurin saari on Viitasaari (95 ha).

Järven valuma-alueen pinta-ala on järven luusuassa 1 313 km2, josta vettä on 14,8 %. Valtaosa tulovirtaamasta on peräisin reitin yläosalta Kaavinjärvestä Kaavinkosken kanavan kautta (valuma-alue 928 km2). Rauvanjärven alue on 97 km2. Rikkavesi on yhteydessä alapuoliseen Juojärveen Ohtaansalmen kautta.

Palokin voimalaitoksen valmistuttua Juojärvi, Rikkavesi ja Kaavinjärvi ja ovat samassa tasossa muodostaen 309 km2 laajuisen altaikon, jota on säännöstelty vuodesta 1963 alkaen.

Vedenkorkeus

Säännöstellyn altaikon vedenkorkeuksia on mitattu Juojärven Juurikkasalmen asteikolla vuodesta 1963 lähtien. Keskivedenkorkeus on koko mittausjakson aikana ollut NN+100,77 m. Keskimääräinen vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on ollut 51 cm. Ylin vedenkorkeus on ollut NN+101,12 m (tammikuussa 1963) ja alin NN+100,30 m (huhtikuussa 1966), joten äärivaihtelu on ollut 82 cm.

Säännöstely

Rikkavesi on samassa tasossa Juojärven kanssa, joten Juojärven säännöstely vaikuttaa myös Rikkaveden vedenkorkeuksiin. Järviä säännöstellään voimatalouden tarpeita varten. Säännöstelyluvan haltija on Pohjois-Karjalan Sähkö Oy.

Vedenkorkeusvaihtelu on voimataloussäännöstellyksi järveksi pientä. Säännöstelyn ylä- ja alarajan välinen korkeusero on vain 65 cm, kun se esimerkiksi Nilsiän reitillä olevassa Sälevässä on 2,8 m.

Juojärven säännöstely
Säännöstelyn aloitus 1965
Säännöstelyn tavoitteet Voimatalous
Säännöstelyn luvanhaltija Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Luvan mukainen säännöstelyväli 0,65 m
Koko vuoden vedenkorkeuden vaihtelu keskimäärin 0,53 m
Säännöstelyn yläraja NN+101,50 m
Säännöstelyn yläraja kesäkuukausina 15.4. NN+100,75 m, 1.6. NN+101,05 m
Säännöstelyn alaraja NN+100,40 m
Säännöstelyn alaraja kesäkuukausina NN+100,60 m

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla