Vähäjärvi (16.005.1.007)

Jump to: navigation, search
172 280 m³
1.7228e-4 km³
172 280 000 l

Vähäjärvi, Lillträsket is a rather small lake in the Koskenkylänjoki (16) main catchment area. It is located in the region: Uudenmaan maakunta. It belongs to the environmental responsibility area of the Uudenmaan ELY Centre.

The lake

Name: Vähäjärvi, Lillträsket
Lake code: 16.005.1.007
Catchment area: Myrskylänjoen valuma-alue (16.005)
Main catchment area: Koskenkylänjoki (16)

Basic information

Surface area: 7.08 ha
Depth: 4.3 m
Mean depth: 2.43 m
Volume: 172 280 m³1.7228e-4 km³
172 280 000 l

Shoreline: 1.24 km
Elevation:

Administrative divisions

Municipality: Myrskylä
Region: Uudenmaan maakunta
ELY centre: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
River basin district: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue

Symbol lukko viranomainen.png

This data comes from data systems maintained by the Finnish Environment Institute (SYKE) and it cannot be edited by users. If you detect errors in this data, please inform about them on the discussion page of user SYKE.

Discussions
Most recent observations

Tallenna omat havaintosi Havaintolähetillä!

Hydrological forecasts

No hydrological forecasts are available for this lake

Fish

Fish atlas:
Ahven, Ankerias, Hauki, Karppi, Suutari and Täplärapu

In more detail: Pm kala1 21x21.png

User observations:
There are no user observations regarding fish from this lake

Pm leg 17x21.png User
Pm leg kokenut 17x21.png Experienced
Pm leg asiantuntija 17x21.png Expert
Pm leg viranomainen 17x21.png Authority

Pm tapahtuma 17x21.png Event
Pm havaintopaikka 17x21.png Observation site
Pm valokuva 17x21.png Picture
Pm kohde 17x21.png Other


You can add content when you are logged in.

60° 38' 34.44", 25° 47' 8.88"

Järven erityispiirteet

Nykytila ja suojelu

Kalat, linnut ja muu vesiluonto

Asutus ja vesistön käyttötavat

Tarut ja tositarinat

Aiheesta muualla

Myrskylän pinta-alaltaan hehtaaria laajemmat järvet

Myrskylän pinta-alaltaan hehtaaria laajemmat järvet

Isojärvi | Järvelänjärvi | Kirkkojärvi (levähavaintopaikka, länsirannan järjestelypato, uimaranta) | Kokkusan Teeno tai Puntarjärvi | Kotojärvi | Muttilajärvi | Pimijärvi | Pöyrysjärvi (laituri) | Siippo | Sopajärvi (luettelo) | Sulkavanjärvi | Syväjärvi (uimaranta) | Teeno | Valkjärvi | Vähäjärvi