Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Levätilanne

Loikkaa: valikkoon, hakuun
Valtakunnallisessa leväseurannassa on mukana 23 havaintopaikkaa Kaakkois-Suomen ELYn alueelta. Ne näkyvät alla olevalla kartalla ja leväseurantataulukossa. Kartalla näkyvät myös mahdolliset seurannan ulkopuoliset havainnot, kuten kansalaisten havainnot, jotka ovat enintään viikon ikäisiä.

Kaakkois-Suomen ELYn leväseurantakartta Kartalla näkyvät kaikki Kaakkois-Suomen ELYn ympäristövastuualueen korkeintaan viikon ikäiset leväseurannan ja kansalaisten levätilannehavainnot.

pm_algal0_asiantuntija_19x19.png
<Jw-Ei levää>
pm_algal1_asiantuntija_19x19.png
<Jw-Hieman>
pm_algal2_asiantuntija_19x19.png
<Jw-Runsaasti>
pm_algal3_asiantuntija_19x19.png
<Jw-Erittäin runsaasti>

Kaakkois-Suomen ELYn leväseurantataulukko Taulukossa ovat kaikki Kaakkois-Suomen ELYn hallinnoimat valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikat ja niiden havainnot kesällä 2020.

Ladataan tietoja

Rotarien leväseurantataulukko Kaakkois-Suomen ELYn alueella Taulukossa ovat rotarien leväseurannan havaintopaikat ja havainnot Kaakkois-Suomen ELYn alueella kesällä 2020. Rotarien leväseuranta perustuu SYKen ja Suomen rotarien yhteistyösopimukseen.

Ladataan tietoja

Kaakkois-Suomen ELYn leväbarometri ELY-keskusten leväbarometrit on laskettu kunkin ELY-keskuksen ympäristövastuualueen leväseurannan havainnoista samalla periatteella kuin valtakunnallinenkin leväbarometri. ELY-keskuksen leväbarometri on vain suuntaa-antava, koska havaintoja on paljon vähemmän kuin koko maan barometrissä. Jos havaintoja on alle kymmenen, ei sen viikon leväbarometriä ole laskettu.

Sisävedet
Merialueet