Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Levätilanne

Jump to: navigation, search
Valtakunnallisessa leväseurannassa on mukana 23 havaintopaikkaa Kainuun ELYn alueelta. Ne näkyvät alla olevalla kartalla ja leväseurantataulukossa. Kartalla näkyvät myös mahdolliset seurannan ulkopuoliset havainnot, kuten kansalaisten havainnot, jotka ovat enintään viikon ikäisiä.

Kainuun ELYn leväseurantakartta Kartalla näkyvät kaikki Kainuun ELYn ympäristövastuualueen korkeintaan viikon ikäiset leväseurannan ja kansalaisten levätilannehavainnot.

pm_algal0_asiantuntija_19x19.png
No algae
pm_algal1_asiantuntija_19x19.png
Some
pm_algal2_asiantuntija_19x19.png
Abundant
pm_algal3_asiantuntija_19x19.png
Very abundant

Kainuun ELYn leväseurantataulukko Taulukossa ovat kaikki Kainuun ELYn hallinnoimat valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikat ja niiden havainnot kesällä 2020.

Ladataan tietoja


Kainuun ELYn leväbarometri ELY-keskusten leväbarometrit on laskettu kunkin ELY-keskuksen ympäristövastuualueen leväseurannan havainnoista samalla periatteella kuin valtakunnallinenkin leväbarometri. ELY-keskuksen leväbarometri on vain suuntaa-antava, koska havaintoja on paljon vähemmän kuin koko maan barometrissä. Jos havaintoja on alle kymmenen, ei sen viikon leväbarometriä ole laskettu.

Sisävedet