Luokka:Uhat

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Itämeri on matala meri, joka on yhteydessä Pohjanmereen kapeiden ja matalien Tanskan salmien kautta. Itämeren vesi vaihtuu hyvin hitaasti ja täydelliseen vaihtumiseen on arvioitu kuluvan noin 40 vuotta. Itämeren valuma-alueella elää lähes 85 miljoonaa ihmistä. Kaikissa merta ympäröivissä maissa on paljon teollisuutta ja maataloutta ja näin Itämereen on joutunut jo kauan ympäristömyrkkyjä ja ravinteita.

Itämeren pahimpana ongelmana pidetään typpi- ja fosforikuormituksen aiheuttamaa rehevöitymistä ja sen seurauksena syntyvää happikatoa syvänteissä.

Vaikka DDT- ja PCB-yhdisteiden määrät kaloissa ovat pienentyneet, huolta aiheuttavat yhä dioksiinit ja Itämeren pohjakerrostumiin vuosikymmenten aikana varastoituneet raskasmetallit.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat tuntua myös merissä. Lämpötilan ennakoidaan johtavan moniin muutoksiin Itämeressä.

Laivaliikenteen kasvun myötä ovat myös öljynkuljetusmäärät jatkaneet kasvuaan. Ilmastonmuutoksen lisätessä sään ääri-ilmiöitä on meriturvallisuuspalveluja kehitettävä jatkuvasti.

Itämeren murtovedessä suolaisen ja makean veden eliöt elävät rinta rinnan. Valtameriin verrattuna Itämeren ravintoketjut ovat yksinkertaisia. Sen vuoksi Itämeren eläin- ja kasvikunta onkin herkkä ympäristön muutoksille. Laivaliikenteen tuomat vieraslajit sekä liikakalastus saattavat siten muodostaa vakavan uhan Itämeren ekosysteemille. Itämeren roskaantuminen on uhka sekä meren ja rantojen eliöyhteisöille että virkistystoiminnalle.

Sivut, jotka ovat luokassa Uhat

Seuraavat 5 sivua kuuluvat tähän luokkaan. Sivujen kokonaismäärä luokassa on 5.